Byggmesterforbundet: - Vi har ingen tilknytning til Byggmestrenes Takseringsforbund

Med henvisning til at Byggmesterforbundet for tiden mottar en rekke henvendelser om Byggmestrenes Takseringsforbund finner de det nødvendig å avkrefte at denne virksomheten har noen tilknytning til Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet ble for ca. 2 år siden kontaktet av aktører som ønsket å etablere et samarbeide som følge av den nye boligtilstandsrapporten NS 3600.

«Utfallet av samtalene ble at Byggmesterforbundet ikke ønsket å gå inn i dette da vi opplever at takseringsinteressene og kompetanse i forhold til ny boligtilstandsrapport ivaretas av de allerede godt etablerte takseringsforeningene», skriver Byggmesterforbundet i en melding.

– Vi har aldri vært i kontakt med Byggmesterforbundet i det hele tatt, sier styreleder Jitse Jonathan Buitink i Byggmestrenes Takseringsforbund.

Han forteller at en av initiativtakerne bak Byggmestrenes Takseringsforbund var i kontakt før forbundet ble dannet, men at de ikke på noe tidspunkt har hevdet å ha noe med Byggmesterforbundet å gjøre.

– Det har vært en kommunikasjon som har skapt forvirring. Den siste tiden har vi fått flere telefoner fra både medlemmer og ikke-medlemmer på om dette er noe vi er med i. Det er det ikke, og kan ikke se at det er behov for flere takseringsforeninger. Det er bakgrunnen til at vi har gått ut med en pressemelding, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet til Byggeindustrien.

Byggmesterforbundets engasjement i forhold til kravene i ny boligtilstandsrapport NS 3600 er å tilby kurs for utførende byggmestere og entreprenører på de nye dokumentasjonskravene. Innføring av standarden medfører et utvidet krav til dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) ved nybygg og renovering av bygg.