Juridisk avdeling i Byggmesterforbundet består av advokatfullmektig Håvard Alterskjær (t.v), advokat Camilla Stenumgård og advokat Eirik Gåskjønli.

Juridisk avdeling i Byggmesterforbundet består av advokatfullmektig Håvard Alterskjær (t.v), advokat Camilla Stenumgård og advokat Eirik Gåskjønli.

Foto: Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet utvider juridisk avdeling

Byggmesterforbundet har i mange år stilt advokattjenester tilgjengelig til støtte for sine medlemmer. Nå utvides bransjeforeningens juridiske avdeling, spesielt med tanke på styrking innen entrepriserett og arbeidslivsspørsmål.

Det opplyser Byggmesterforbundet i en pressemelding.

Ifølge bransjeforeningen er Håvard Alterskjær fast ansatt som advokatfullmektig i Byggmesterforbundet fra og med 1. september. Han vil supplere Byggmesterforbundets juridiske team, som også består av advokatene Camilla Stenumgård og Eirik Gåskjønli. Alterskjær har det siste året arbeidet i et vikariat hos Byggmesterforbundet, står det i meldingen.

Byggmesterforbundet har siden 1. januar 2021 stått på egne ben som selvstendig landsforening i NHO. Dette har skapt et behov for å øke kapasiteten blant annet innen arbeidsrett. Byggmesterforbundet skriver i meldingen at større fokus på seriøsitetsspørsmål og bekjempelse av A-kriminalitet, ny lovgivning, større entrepriser og økt behov for fleksibilitet i bedriftene er bakgrunnen når forbundet nå styrker seg.

Trenden med at medlemsbedriftene i Byggmesterforbundet vokser og stadig påtar seg mer kompliserte byggeoppdrag, gjør også at de påløper større kontraktsmessig risiko. Konsolideringen i bransjen har medført stadig større og mer profesjonelle kunder. Sammen med medlemsbedriftene vil forbundet også bidra i profesjonaliseringen innen kontrakts- og entrepriserett, skriver Byggmesterforbundet i meldingen.