Byggeleder for lokale støytiltak, Kjersti Eide. Foto: Dagrunn Husum, Statens vegvesen.
Byggeleder for lokale støytiltak, Kjersti Eide. Foto: Dagrunn Husum, Statens vegvesen.

Byggmester Strand AS og RVS AS fikk støytiltak på E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen signerte torsdag rammeavtale med Byggmester Strand AS og RVS AS om lokale støytiltak på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Rammeavtalen har en antatt samlet verdi på 150 millioner kroner. Statens vegvesen mottok totalt fem tilbud. Tilbudene fra RVS AS og Byggmester Strand AS hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet og vant dermed oppdraget, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Rammeavtalen gjelder fra 1. september 2021. De to entreprenørene starter oppmåling og gjennomføring av tiltak på eiendommer langs E18 Lysaker-Ramstadsletta fra november i år. Mesteparten av støydempingsiltakene vil bli utført i løpet av perioden 2022-2025. Det betyr av beboerne på disse eiendommene/boligene, vil få nytte av tiltakene også i store deler av anleggsperiode for byggeprosjektet.

- Et av målene med E18 Vestkorridoren er å sikre at langt færre enn i dag plages av støy fra E18. Lokale støytiltak er viktig for å nå dette målet. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en rammeavtale med to erfarne firmaer, og at vi om kort tid også kan være i gang med lokale støydempende tiltak, sier byggeleder Kjersti Eide i meldingen.