Byggmakker Norgros solgt til Kesko

Finske Rautakesko singerte onsdag en avtale med 16 av aksjonærene i Norgros AS om å kjøpe 79,5 prosent av aksjene i selskapet.

Styret i Norgros har i løpet av våren 2005 søkt nye eiere til minimum 69 prosent av selskapets aksjer. Mange meldte sin interesse for å kjøpe aksjene og Styret har forhandlet med flere industrielle kjøpere. Rautakesko er den foretrukne kjøper av aksjene og betaler kr. 808,- per aksje. Samlet verdsetter dette Norgros til 972 millioner kroner. Alle aksjonærer i Norgros vil få et likelydende tilbud i løpet av de kommende uker. Ett samlet Norgros styre anbefaler selskapets aksjonærer å akseptere tilbudet. Transaksjonen er planlagt gjennomført i løpet av juli etter behandling i Konkurransetilsynet. Rautakesko er et heleiet datterselskap av finske Kesko. Kesko er Finlands største handelsaktør og omsatte i 2004 for 7,5 milliarder Euro med et driftsresultat på 176 millioner Euro. Kesko er notert på Helsinki børsens hovedliste. Rautakesko har til sammen 287 byggevareforretninger i Finland, Sverige, Estland, Latvia, Litauen og Russland. - Flertallet av Norgros aksjonærer og derved mange medlemmer av Byggmakker har ønsket en ny eier for selskapet. Målet for Styret har vært å finne en ny eier som i tillegg til å verdsette selskapet riktig, også har evne og vilje til å videreutvikle Byggmakker konseptet. Rautakesko har vært en av flere aktuelle kjøpere og viste seg til sist å være den interessent som klarest forsto virksomheten og hadde vilje til å møte selgende aksjonærers forventninger sier styreleder Olav Kjell Holtan. - Vi forventer at Kesko vil være en god eier av Byggmakker. Kesko har lenge vært en samarbeidspartner med Norgros og har en god forståelse for byggevarehandel også i Norge. Lokale Byggmakkere som selgende aksjonærer styrkes og kan investere ytterligere i sine Byggmakker anlegg og Norgros får tilgang til kompetanse, konseptelementer og kapital som er positivt for selskapets videre utvikling. Salget innebærer at våre medlemmer i Byggmakker kjeden vil kunne forvente mer av Norgros i fremtiden. Vi tror at Kesko er den beste kjøper vi kunne fått avslutter, adm. dir. Erik Øyno.