Illustrasjonsfoto: Arkiv
Illustrasjonsfoto: Arkiv

Byggma doblet resultat før skatt i første kvartal

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i første kvartal 2021 på 53,6 millioner kroner, mer enn det dobbelte av resultat før skatt i samme periode i 2020.

Det skriver Byggma i en børsmelding torsdag.

Driftsresultatet i første kvartal endte på 50,9 millioner kroner for konsernet, opp fra et driftsresultat på 47,7 millioner kroner i samme periode i 2020. Utviklingen i driftsresultat er, ifølge bærsmeldingen, høyere i alle segmenter i første kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i 2020, bortsett fra platesegmentet, som har noe lavere driftsresultat. Byggma-konsernets salgsinntekter i første kvartal 2021 ble 559,7 millioner kroner, 27,5 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2020. Utviklingen i salgsinntekter dette kvartalet er positiv i alle segmenter sammenlignet med samme periode i 2020, bortsett fra vindussegmentet, som har noe lavere salgsinntekter, skriver byggevareleverandøren.

Likviditetsreserven var ved utgangen av mars på 763,0 millioner kroner, en nedgang på 33,6 millioner kroner fra inngangen av året og en økning på 105,0 millioner kroner fra 31. mars i 2020.

Byggma skriver videre i meldingen at konsekvensene av COVID-19 pandemien har vært begrenset for dem i første kvartal av 2021, men advarer om at dersom byggevareutsalg og byggeprosjekter stenger og stopper opp, vil dette kunne få innvirkning for Byggma. Videre vil eventuelle begrensninger som enkelte land gjør på varehandel, kunne få innvirkning på tilgang til innsatsfaktorer i produksjonen og salgsinntekter fra disse landene. Tilgangen på innsatsfaktorer til produksjonen er, ifølge børsmeldingen, fremdeles intakt, og vesentlige deler av innsatsfaktorene kommer fra Norge og Sverige.

Byggma påpeker i meldingen at markedsutviklingen har ført til at innsatsfaktorer til flere av segmentene blir betydelig dyrere, og at Byggma har gjennomført prisøkninger med virkning fra 1. april 2021.