Jøns Sjøgren. Foto: Byggevareindustriens Forening
Jøns Sjøgren. Foto: Byggevareindustriens Forening

Byggevaresalget opp i november

Salget av byggevarer fra industrien i november 2021 var 2,6 prosent høyere enn  samme måned i 2020

Statistikken fra Byggevareindustriens Forening viser også at er der store forskjeller mellom produktgruppene. Trebaserte produkter økte med 11,7 prosent, mens etongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 0,5 prosent. Øvrige byggevarer ligger på samme nivå sammenlignet med november 2020. Det var én salgsdag mer i år enn i fjor.

- Akkumulert etter november ligger det totale byggevaresalget 5,7 prosent over 2020. Den sterkeste akkumulerte salgsveksten ser vi på trebaserte produkter med 10,7 %. Øvrige byggevarer ligger 4,9 prosent foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 3,0 prosent, sier administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens Forening i meldingen.