Illustrasjonsfoto.

Byggevareindustriens salg stupte i april

Påsken får litt av skylda, men Byggevareindustriens Forening er overrasket over den kraftige nedgangen.

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viste en nedgang på 25,5 prosent sett i forhold til i fjor (26,9 % korrigert for prisstigning).

- Selv om påsken spiller inn, vil mange si at april endte svakt sammenlignet tidligere sammenlignbare år. Det var særlig en treg oppstart etter påske som skuffet og nok overrasket en del, melder Byggevareindustriens Forening.

Per 1. tertial viser statistikken nå en økning på 5,4 prosent over 2016-nivået (3,0 prosent korrigert for prisstigning).

- Etter en særdeles sterk åpning på året er man nå tilbake på et mer forventet nivå. Selv om april var svak, er det likevel et historisk sterkt 1. tertial man kan se tilbake på, skriver Byggevareindustriens Forening.