Illustrasjonsfoto

Byggevareindustrien holder trykket oppe

Sammenlignet med oktober i 2015 viser oktober 2016 en økning på 5,4 prosent (1,7 prosent korrigert for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer fra produsentene.

- Det var én salgsdag mindre enn i 2015 som gjør at denne økningen må sies å være sterk. Trenden gjennom året med sterk økning blant de betongorienterte produsentene som leverer til anleggsmarkedet holder seg også i oktober (øker med ca. ni prosent). For øvrige byggevarer ser vi en økning på ca fire prosent i oktober, heter det i en melding fra Byggevareindustrien.

Med god omsetning også i oktober er akkumulert vekst nå på 6 prosent i 2016 (2,4 prosent korrigert for prisstigning) sammenlignet med 2015.

- Flere er noe avventende i forhold til hvordan avslutningen på 2016 vil være sammenlignet med 2015. I fjor var det godt salg både i november og desember. Disse månedene er tradisjonelt følsomme for værforhold, og med snø og kulde tidlig i november 2016 vil dette kunne prege negativt. Det er imidlertid én salgsdag mer i november i år, samt at julen også i 2016 er fordelaktig i forhold til helligdager som sammenfaller med helg, heter det i meldingen.