Byggesystem i tre gir muligheter for effektivisering

Brøttum Almenning startet høsten 2002 produksjon av byggesystemet Klikk. Klikk Byggesystem er en videreutvikling av prekappet reisverk.

Av: Aasmund Bunkholt, Trefokus.

Alle forbindelsespunkter mellom stendere og bunn-/toppsvill er forhåndsbestemt ved at de er presisjonsfrest av sagbruket. Byggesystemet krever begrenset opplæring, men kan gi betydelige effektiviseringsgevinster og redusere avfall og kapp. Mer om systemet Byggesystemet leveres på byggeplass som ferdige pakker i henhold til bestilling. På byggeplassen blir komponentene satt sammen etter byggekloss-prinsippet. Hvis dette gjøres av opplærte montører kan tidsbesparelsen være 60% av normal monteringstid av reisverk. Sammenføyningspunkter er et svalehale han-fres i begge ender av stenderen og et hun-fres i bunn- og toppsvill. Det samme prinsippet brukes i hele konstruksjonen og systemet brukes også for bjelkelag.\u000F