Førde sjukehus skal pusses opp. Foto: Oddleiv Apneseth

Byggestart for sykehusbygg i Førde

Mandag markeres byggestarteten milliardrehabiliteringen av Førde sentralsykehus.

Byggingen av Nye Førde sykehus starter med nybygg for psykisk helsevern, og dette er startskuddet for flere store prosjekt ved sykehuset.

Totalt skal det brukes rundt 1,6 milliarder på å pusse opp så å si hele det gamle sykehuset fra 1979. I tillegg til to nye bygg, skal eksisterende poliklinikker, sengeposter, operasjonsavdelinger m ed mer bygges om og utvides.

Det er entreprenørfirmaet Åsen & Øvrelid som har fått den første jobben, som altså er nybygget til psykisk helsevern. Totalkostnaden for bygget er beregnet til drøyt 300 millioner kroner.