Leif Arne Hafstad (fra venstre), Harald Inge Johnsen og Almar Aronsen fra Statens vegvesen, varaordfører i Trondheim kommune Knut Fagerbakke, Hanne Marit Rimer og Maryann Tvenning fra arkitektkontoret Pir II. Foto: Emilie GynnildFoto: Knut OpeideFoto: Knut OpeideFoto: Knut OpeideFoto: Knut OpeideFoto: Knut OpeideFoto: Knut Opeide

Byggeskikkpris til Statens vegvesen, Pir II og SLA

Statens vegvesen, Pir II og SLA har blitt priset av Trondheim kommune for å ha skapt et godt byrom med stor verdi for byens innbyggere.

Det skriver Vegvesenet i enpressemeldingpå sine nettsider.

Brattøra friområde med Svingbrua og Sjøbadet i Trondheim hylles av både juryen og av kommunepolitikerne.

– Juryen er fascinert av mangfoldigheten i friområdet og hvordan stedet tilbyr et vilt og vått møte med fjorden, uttalte varaordfører Knut Fagerbakke under prisutdelingen.

Trondheim kommune delte i år ut to byggeskikkpriser, og begge er en honnør til det gode byrommet og de aktører som står bak. Den andre prisvinneren var Agraff, Norconsult og Kirkelig fellesråd i Trondheim for utformingen av Havstein kirkegård. Prisene ble delt ut under en tilstelning i Rådhussalen 28. mai 2015.

Statens vegvesen inviterte til plan- og designkonkurranse i 2009 for utforming av et friområde mot sjøen på området som ble fylt ut for bygging av Nordre Avlastningsveg. Målet var å skape en urban fjordpark som skulle gi byens befolkning mulighet for å komme ned til sjøen, og skulle innby til aktiviteter. Det skulle også bli en effektiv gang- og sykkelveg mellom Ila og Brattøra.

Sjøbadet og første del av friområdet ble bygd ferdig i 2012, mens det ble en lengre dragkamp mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen for å finne en akseptabel løsning og finansiering av gang- og sykkelbru.

Svingbrua åpnet 9. oktober i 2014.