Riksveg 4 - tunnelen ved Gran.Truls Tunmo

Bygger riksveg 4 utenom forskriftene

Med store telehivskader på nye E 18 i Østfold og E 16 i Ullensaker i friskt minne, hopper Statens vegvesen bukk over forskriftene i byggingen av Riksveg 4 på Hadeland.

Nye Riksveg 4

Går mellom Gran grense og Jaren – 9,3 kilometer med firefelts motorvei. I tillegg kommer 11 kilometer lokale veier.

Til sammen 17 betongkonstruksjoner (kulverter, bruer, tekniske bygg og tunnelportaler).

700 meter lang tunnel med to felt i hver retning. Tverrforbindelser for hver 250. meter i tunnelen.

Overbygning: 2,06 cm – drøyt 30 cm under dagens retningslinjer i Håndbok 018 fra Vegdirektoratet.

Veiskulder: 1,5 meter.

Skulderkant med kantstein inn mot midtrabatt: 50 cm.

Pris: 1,2 milliarder kroner eksklusiv moms.

Åpner: 16. desember 2016.

Kilde: Statens vegvesen/NCC Construction.

Nå innrømmer Statens vegvesen at overbygningen på den 9,3 kilometer lange strekningen mellom Gran grense og Jaren bygges om lag 30 cm mindre enn det som er retningsgivende i Håndbok 018 fra Vegdirektoratet.

– Ja, det er riktig. Planleggingsarbeidet var kommet såpass langt for Riksveg 4 på Hadeland før Håndbok 018 ble revidert at vi bestemte oss for å bygge overbygningen om lag 30 cm under gjeldene retningslinjer i Håndbok 018, noe Vegdirektoratet godkjente. Men jeg vil samtidig understreke at vi bygger den nye veien med enn tykkelse som er 30 cm over retningslinjene i gamle Håndbok 018, sier direktør Lars Erik Hauer i Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet til Byggeindustrien.

Anleggsarbeidet med den nye firefeltsveien begynte imidlertid så sent som i september 2013, og sikre kilder sier til Byggeindustrien at de stusser over at Statens vegvesen ikke følger dagens retningslinjer og byggetekniske anbefalinger som er gitt av tunge fagfolk.


Grunnervervsproblemer

Byggeindustrien har tidligere skrevet om grunnervervsproblemer knyttet til byggingen av Riksveg 4. Fortsatt er ikke dette i orden.

– Det gjenstår å få løst situasjonen rundt seks-syv grunnerverv, og noen av disse er mer kritiske enn andre. Det er et par steder der NCC Construction allerede skulle ha vært i gang med anleggsarbeidet, men vi jobber for en snarlig løsning, sier byggeleder Sturla Elvsveen i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

– Dette er en situasjon vi forholder oss til. Vi jobber der vi kan jobbe, og vi må bli enige med Vegvesenet om konsekvensene rundt arbeidsstopp. Men per i dag er ikke situasjonen konfliktfylt, sier prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC Construction til Byggeindustrien.

Anleggsstopp om natten

I motsetning til Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen langs Mjøsa, jobbes det ikke døgnet rundt med veibyggingen på Hadeland. Fra klokken 02 til 06 er det etter skiftplanen arbeidsstopp i den 1700 meter lange tunnelen.

– Men blir injeksjon igangsatt må denne gå kontinuerlig. Også andre ikke-støyende arbeider i tunnelen utføres tidvis om natten. Det er ingen sprengningsarbeid verken i dagen eller i tunnelen mellom klokken 23 og 07, sier Erlien.

Uranholdig skifer

Bergarten Alunskifer har skapt utfordringer i byggingen for deler av strekningen. Men ifølge Elvsveen blir dette håndtert på en forsvarlig måte.

– Dette er et giftig materiale som må lagres trygt, og dette blir gjort i en myr under en ny vei ned mot Riksveg 4. Dette gjør vi på en forsvarlig måte og det blir ingen strålingsfare, sier Elvsveen.

Andre vesentlige byggetekniske vanskeligheter har det ikke vært, ifølge NCC Construction.

– Men vi har en miljømessig utfordring som går på å redusere støv fra tørr og nedknust skifer, og krav til rensing og kosting av veier når det er vått, sier Erlien.

Gir NCC skryt

Byggeleder Sturla Elvsveen i Statens vegvesen gir honnør til måten NCC Construction løser anleggsarbeidet.

– Jeg synes entreprenøren skal ha kreditt for at de har klart å kaste om på planene sine etter hvert som grunnervervene har kommet på plass. De har vist en stor grad av fleksibilitet, sier Elvsveen.

– Dette er alvorlig

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier det er oppsiktsvekkende at ikke nye Håndbok 018 fra Vegdirektoratet blir fulgt.

– Det er både alvorlig og oppsiktsvekkende Vegdirektoratet ikke følger opp retningslinjene som de selv har satt. Ikke minst ut i fra det faktum at det har blitt store telehivskader og andre problemer på nye store veiprosjekter de siste årene. At de ikke følger retningslinjene i Håndbok 018 kan gi store konsekvenser med blant annet økte utgifter for samfunnet. Jeg vil informere samferdselsministeren om saken og ta dette opp med Vegdirektoratet, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.