- Bygger på egen risiko

- Fram til tre uker etter at alle berørte parter er informert om at kommunen har innvilget en byggetillatelse, bygger tiltakshaver på egen risiko, sier Elin Saltrøe hos fylkesmannen i Vest-Agder til Fædrelandsvennen.

- Dersom noen klager i saken, kan tillatelsen bli trukket tilbake, sier fungerende avdelingsdirektør Elin Saltrøe i samfunnsavdelingen hos fylkesmannen i Vest-Agder til Fædrelandsvennen. Dette gjelder selv om byggearbeidene er igangsatt. I slike tilfeller kan kommunen stanse arbeidet inntil klagesaken er avgjort. Dette kan ta tid, da begge parter har anledning til å uttale seg om nye vedtak, forklarer hun til avisen. - Det er normal praksis at kommunen informerer utbyggere som får byggetillatelse om at denne kan påklages. Det betyr at bygg kan bli krevd revet eller endret dersom klagen fører fram, sier hun til avisen. Ifølge plan- og bygningssjef Ingvald Kårikstad blir alle som innvilges byggetillatelse i Kristiansand informert om at det er en ankefrist.