Eirik Daniel Hansen, daglig leder for Helsebolig AS. Her foran Munthes gate i Oslo. Foto: Helsebolig

Bygger om Sanitetskvinnenes hovedkontor med tilrettelagte boliger

Carl Erik Krefting og Morgenstjernen Helsebolig AS skal nå utvikle nye boliger for åtte ungdommer med et ekstra behov for tilrettelegging på Frogner i Oslo. Bygget i Munthes gate skal stå klar for innflytning 1. oktober i år.

Dermed kommer eiendommen som tidligere var hovedkontoret til Sanitetskvinnene i Oslo tilbake til det den opprinnelig var tiltenkt, nemlig boliger for blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

– Vår ambisjon med prosjektet er å gi beboerne gode livsbetingelser hvor de opplever psykisk, fysisk og sosialt velvære. Det gjør vi gjennom å skape et trygt og godt bofelleskap basert på tilrettelagte boliger i et attraktivt boområde, sier Eirik Daniel Hansen på vegne av Helsebolig AS i en pressemelding. Selskapet er deleid av Carucel Eiendom AS og Carl Erik Krefting, samt Morgenstjernen Helsebolig AS og Eirik Daniel Hansen.

– Vi er stolte over å ha fått til dette prosjektet, og er glad for at det hele veien har hatt støtte fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og Velferdsetaten. Statsforvalteren i Viken har også vist handlekraft og vi har fått god støtte fra brukergruppens foreldre og vår leietaker Stendi Heimta, som skal tilby boligene til ungdommene. Alle har vist velvilje og et ønske om å skape gode løsninger for disse ungdommene, sier Hansen.

– Vi har i mer enn fire år jobbet for å skaffe et varig og godt hjem for ungdommene våre. Nå får de det i Munthes gate, og de får fortsatt bo sammen. Selv om ungdommene har ulike behov, har de et sterkt fellesskap i hverandre. Det er til god hjelp når de skal mestre hverdagen, forteller Randi Pjaaka, som representerer foreldregruppen til ungdommene.

Eirik Daniel Hansen, daglig leder for Helsebolig AS og byggeleder Frank Robert Mørk hos Byggmester Neteland AS. Foto: Helsebolig