E.A. Smith-selskapene Bygger`n og Smith Stål sin nye elektriske lastebil i Trondheim er av typen Volvo FL Electric, og har en totalvekt på 16.9 tonn. Foto: E.A. Smith
E.A. Smith-selskapene Bygger`n og Smith Stål sin nye elektriske lastebil i Trondheim er av typen Volvo FL Electric, og har en totalvekt på 16.9 tonn. Foto: E.A. Smith

Bygger`n og Smith Stål lanserer helelektrisk lastebil

E.A. Smith-selskapene Bygger`n og Smith Stål vil nå tilby leveranser med hva de mener er den første helelektriske lastebilen i Trondheim.

– Som stor distributør er vi med på å sende mange lastebiler ut på veiene, og det ligger et ansvar på oss både når det gjelder å redusere antall utkjøringer, blant annet gjennom å øke mengde gods per bil. Samtidig må vi følge med på utviklingen som bidrar til flere miljøvennlige alternativer på de transportmidlene vi benytter oss av. Foreløpig er det noe manglende tilbud på både større kjøretøy og nødvendig infrastruktur for dette, men et sted må vi starte, og dette er en del av vår begynnelse, sier Steve Reinertsen, direktør for stål i E.A. Smith i en pressemelding fra konsernet.

Lastebilen er av typen Volvo FL Electric, som har en totalvekt på 16.9 tonn. Lastebilen har en rekkevidde på opptil 300 kilometer, og en ytelse på opptil 130 kilowattimer (Kwh). Det er, ifølge pressemeldingen, mulig å knytte lastebilen opp mot service- og støttepakker for lading, rute- og rekkeviddeplanlegging, batteriovervåking med mer. Ladetid med vanlig strømtilkobling er elleve timer, og med hurtiglader er ladetiden to timer, skriver E.A. Smith i meldingen.