Daglig leder Carl Christian Fon i Fon Anlegg. Foto: Fon Anlegg

Byggeplasstyveri: - Sannheten er at det er utrolig lett å komme inn i en anleggsmaskin

Utstyrt med en håndfull nøkler man enkelt og lovlig kan kjøpe på nett, kan tyver komme seg inn i det meste av anleggsmaskiner. Verdifullt utstyr som ligger igjen i maskinen, blir da lett bytte for tyvene.

Omtrent én av fem bedrifter i byggenæringen ble rammet av byggeplasstyveri i løpet av 2019, viser en ny undersøkelse bestilt av Byggenæringens Landsforening (BNL). Omtrent halvparten av de spurte entreprenørene hadde fått utstyr stjålet fra byggeplassen i løpet av året.

Når tyvene først er ute, ser det ut som om verktøy og dyrt GPS-utstyr er det mest ettertraktede godset på byggeplassen.

– GPS-utstyr har blitt det nye dieseltyveriet. Før i tiden måtte man regne med at en maskin var tømt for diesel nesten hver eneste morgen, men i fjor hadde vi bare ett dieseltyveri i løpet av hele året, sier daglig leder Carl Christian Fon i Fon Anlegg til Byggeindustrien.

Universalnøkler

Fon sitter i samarbeidsutvalget mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og IF Forsikring hvor de jobber med å minimere farene som tyver utgjør mot maskinentreprenørene.

– Vi anbefaler at man tar ut GPS-skjermene fra anleggsmaskinen og låser det inn i bilen. Alle som har MEF-IF-avtalen får løsøre forsikret hvis det er låst inne i bilen, og her er utstyret vanskeligere å få tak i for tyvene. Sannheten er at det er utrolig lett å komme inn i en anleggsmaskin. Med en Volvo-nøkkel kommer du deg inn i Volvos maskiner, med en Cat-nøkkel, kommer du inn i Cats maskiner, Hitachi-nøkkel for Hitachi eller Komatsu-nøkkel for Komatsu. Med fire-fem-seks nøkler, kommer du inn i alt som er, sier han.

Alle maskinførere i Fon Anlegg får beskjed om at GPS-utstyret skal tas ut av maskinen før den låses for kvelden.

– Det tar maks to minutter å ta den ut. Vi står veldig i beita hvis GPS-utstyret blir borte. Det er selve hjernen i prosjektet, og hvis GPSen blit tatt, er vi blinde. Da må vi få tak i nytt utstyr, håndtere avklipte ledninger og så montere inn nytt. Det kan fort gå flere dager før prosjektet er i gang igjen, sier Fon.

Etterlyser initiativ

Fon Anlegg har ikke opplevd GPS-tyverier fra sin maskinpark, som består av 20 anleggsmaskiner og fem lastebiler, men Ulf Michaelsen i IF Forsikring kan fortelle at opp mot 25 av deres kunder fikk GPS frastjålet fra byggeplassen i løpet av 2019. Med en stykkpris på rundt 300.000 utgjør det verdier for omtrent 7,5 millioner kroner.

– Vi har anbefalt at entreprenørene tar ut alt utstyr, låser det inne i en koffert som igjen låses inne i arbeidsbil, spesielt før helger og ferier, da vi ser at de aller fleste tyverier foregår da. GPS-tyveri fra anleggsmaskiner har tiltatt veldig, fra å være nesten ikkeeksisterende for noen få år siden. Generelt sett har ikke entreprenørene vært flinke til å passe på utstyret sitt, sier Michaelsen.

Sammen med MEF jobber forsikringsselskapet nå med å finne løsninger for å bukt med problemet, og Michaelsen håper å få hjelp fra produsentene.

– Vi etterlyser initiativ fra utstyrsprodusentene, slår han fast.