Byggenæringens plass i vår nye verden

En stadig mer sammenvevd verden, globale trender og handel mellom land og kontinenter sto i sentrum på NHOs årskonferanse onsdag. Påvirker dette også vår lokale byggenæring? Definitivt - og her er det viktig at næringens aktører er bevisst denne stadig sterkere internasjonale påvirkningen.

På NHOs samling ble det gjentatte ganger vist til viktigheten av at store deler av Norges velferd og vår handel er basert på muligheten til å delta i den internasjonale handelen og muligheten våre handelsavtaler gir for eksportmarkedet.

Det er liten tvil om at det hvert eneste år eksporteres varer og tjenester for enorme verdier fra Norge og ut i den store verden. Vi er i stor grad en nasjon med flaks som har fått disse enorme naturressursene til rådighet. Men det er også dyktighet som har ført til at vi har klart å utnytte disse ressursene. Dette gir noen opplagte muligheter for lukrative eksportavtaler. Dette åpner selvsagt også muligheter for at andre land kan komme til oss med sine varer og tjenester - og vi ser i stadig økende grad at denne utviklingen akselererer – og internasjonale trender kommer raskere og påvirker oss i større grad enn før.

Selv om vi skulle ønske å senke tempoet på denne utviklingen eller snu disse trendene, er det ikke mulig. Dette er et hurtigtog som durer av gårde i full fart – og vi er om bord. Da gjelder det å utnytte alle de gode mulighetene dette gir.

Byggenæringen er nok ikke av de næringene som blir aller mest påvirket av denne utviklingen. Mye av produksjonen og verdiskapningen på byggeplassen foregår fortsatt lokalt, med lokale virksomheter. Likevel er påvirkningen stor. Vi har langt flere internasjonale arbeidere og selskaper godt plassert i kjernen av byggenæringen. Dette har vi sett gjennom mange år, først gjennom skandinaviske selskaper, før andre deler av Europa har kommet til oss for å prøve lykken - og nå ser vi aktører fra fjerne verdensdeler som Asia og Amerika er på full fart inn i næringen. Som leverandører av produkter har dette vært tilfelle i flere tiår, men nå ser vi at dette også gjelder utførende selskaper. Det vil definitivt skjerpe konkurransen, og fører til at våre lokale virksomheter må rette seg opp og konkurrere på måter man kanskje ikke har vært nødt til tidligere. Men med kunnskapen og konkurransekraften - og ikke minst effektiviteten vi har hos mange lokale firmaer, vil mange bite hardt fra seg i dette konkurransebildet. Det vil de også bli tvunget til.

Her gjelder det selvsagt også å se på mulighetene dette gir vår lokale næring - og ikke kun henge seg opp i utfordringene. En stadig mer sammenvevd verdenshandel gir også muligheter innen en rekke områder. Norske selskaper er på full fart til storsatsinger i våre naboland. Byggevareprodusentene har en rekke tunge aktører som er blitt meget dyktige på eksport og selger sine produkter i et internasjonalt marked. Det er også slik at en rekke utenlandske eiere ser verdien av å satse med sine løsninger og konsepter her i Norge. På NHOs årskonferanse ble Mapei trukket frem som et eksempel på nettopp dette. Mapei er 100 prosent italiensk eid. Familien Squinzi, som eier og styrer Mapei, har valgt å satse store summer og mye prestisje på å bygge opp Mapei på Sagstua i Nord-Odal. Her er det investert hundrevis av millioner kroner gjennom mange år, og herfra styres den nordiske og baltiske delen av konsernet.

Det finnes også flere andre lignende selskaper - og hvorfor er det slik? Jo, fordi det finnes veldig mange fantastisk dyktige virksomheter og kompetansemiljøer rundt omkring i den norske byggenæringen. Denne kompetansen er bygget opp over tid. Og de leverer robuste og bærekraftige løsninger. Med dagens utvikling der automatisering og digitalisering spiller en stadig mer sentral rolle, vil det etter hvert også ha mindre å si hvor produktene og kunnskapen utvikles. Man produserer i stadig økende grad med maskiner og da blir lønnskostnadene ikke like avgjørende. God erfaring, kunnskap og effektivitet vil stille sterkt i en internasjonal konkurranse vi nå ser utvikle seg.

Vi håper flere norske aktører i større grad ser på muligheten den stadige internasjonaliseringen gir – og at man ikke kun ser seg nødt til å se på den stadig tøffere konkurransen. Mulighetene finnes for de som tar steget og våger å satse. Eksemplene på de som har lyktes blir stadig flere – og spør man disse om råd - vil man få med mange gode tips på veien. Deling av denne typen informasjon vil være med på å bygge opp hele den norske byggenæringen, slik at den står enda sterkere i den globale kompetansekampen.