Byggenæringens julekalender: I hvilket fylke ble det i 2017 igangsatt flest eneboliger per innbygger?

Prognosesenteret AS og Byggeindustrien/bygg.no inviterer i desember hele byggenæringen til å bli med på en faglig julekalender der du har mulighet til å være med å svare på aktuelle spørsmål om ulike deler av bygg-, bolig og anleggsmarkedet i Norge. Her kommer litt hjelp til tirsdagens spørsmål.

I 2017 ble det igangsatt 7.585 eneboliger i Norge, ned fra 8.376 i 2016. Akershus var fylket med den høyeste igangsettingen, med 968 eneboliger i fjor, mens Rogaland var på andreplass med 853 eneboliger.

Fylket vi skal frem til her, var fylket med det nest-minste ROT-boligmarkedet i Norge i 2017 og har det nest-minste innbyggertallet av disse fire alternativene.

I det riktige svaralternativet kan du også besøke Knut Hamsuns hjem.

Julekalenderen finner du her.