Byggenæringen må fortsette å ta smittevernarbeidet på alvor

De ulike aktørene i byggenæringen var raskt på banen og gikk på mange måter i front med sin oppgave med å ta smittevernarbeidene på alvor. Gitt en vanskelig situasjon gjør mange virksomheter, ikke minst ute på byggeplassene, en god innsats for å hindre spredning av koronaviruset. Nå er det avgjørende å opprettholde dette arbeidet.

For koronapandemien vil dessverre være en del av vår hverdag i lang tid fremover. Det betyr at vi alle må ta hensyn til dette, både i jobbsammenheng og på privaten. Byggenæringen er den næringen som kanskje i aller sterkest grad kan være med å bidra til å holde hjulene i gang rundt om i hele landet – og det har den også i sterk grad bidratt til å gjøre de siste månedene. Det har vært overraskende få problemer som kan tilskrives smitte ute på prosjektene. Det har tidvis vært store utfordringer med selve begrensningene som er innført på nasjonalt og lokalt hold, ikke minst med tanke på reisevirksomhet – men de store smitteutbruddene har man i hovedsak unngått. Mye av dette kan tilskrives at virksomhetene raskt var på banen med tiltak for å hindre at nettopp dette skulle skje, og dermed har prosjektene rullet og gått, uten de store forsinkelsene.

I en tid der man ser at ulike deler av samfunnet kan se ut til å ha senket skuldrene litt og blitt mer slepphendte med tiltakene for å hindre smitte, er det å helt avgjørende at byggenæringen fortsetter det gode smittevernarbeidet – både på kontorene og ute på byggeplassene. Dette er ikke en situasjon som vil gå over med det første, og selv om vi nå har helt andre nivåer enn i mars og april, er smitte til stede mange plasser fortsatt. Det må vi alle ta hensyn til. Virksomhetene må derfor fortsette det gode smittevernarbeidet, blant annet gjennom å legge til rette for at folk kan holde en avstand der det er mulig og ser til at praktiske forhold er lagt til rette for renhold, muligheter for bespisning, omkledning, og ikke minst hvordan man skal oppføre seg ute på byggeplass og inne på kontorene. Det å tillegg fortsatt gis muligheter for bruk av hjemmekontor hvor dette er mulig og nødvendig.

Det er ikke tvil om at dette tidvis kan være krevende og vil stille ekstra krav, ikke minst til entreprenørene som holder hjulene i gang på byggeplassene. Dette vil kunne innebære behov for større brakkerigger, innkvarteringsmuligheter og en annen praktisk håndtering av dagliglivet på byggeplassene. Og dette vil selvsagt koste, men det er en kostnad som må tas. Og slurver man med dette arbeidet, kan det selvsagt bli langt dyrere enn hva selve tiltakene koster. En stengt byggeplass som skyldes slurv, vil ha en langt høyere kostnad og skape store utfordringer både for entreprenøren selv, men også byggherre og alle de ansatte.

Gode tiltak for smittevern må bli en daglig vane, og tiden er nå ikke inne for å slippe noe opp rundt dette arbeidet.

Du kan lese mer om det viktige smittevernarbeidet her