Byggenæringen kan forvente samme kurs fra den nye regjeringen

Tirsdag formiddag klokken 11.15 vil Erna Solberg ta med seg den nye og utvidede regjeringen ut på Slottsplassen og presentere sine statsråder for omverdenen. Lite tyder på at KrFs inntreden og flere nye statsråder i særlig grad vil kunne føre til de store endringene for byggenæringen.

Erna Solberg har i sin statsministerperiode ikke vært overivrig i å bytte ut sine statsråder – men nå kommer altså en ny rokkering med Kristelig Folkepartis inntreden. Regjeringen utvides med noen nye statsrådposter for å møte alle de fire partienes ønsker om plass ved Kongens bord.

Dermed er Solbergs drøm om en flertallregjering endelig oppfylt – og man kan kjøre gjennom sin politikk – med full backing innad i regjeringen – uten å måtte gå veien innom støttepartiene. Dermed kan mer bestemmes bak lukkede dører – og det meste vil være på plass før de viktige sakene kommer til Stortinget.

Det betyr ikke at det blir noen lett kamp om å få gjennom de vanskelige sakene. Man har sannsynligvis gjort en grundig jobb rundt mange vanskelige saker under forhandlingene på Granavolden - men det er uansett fire partier med fire nokså ulike standpunkter som nå skal regjere under felles fane – og det vil ikke bli enkelt. Statsministeren har en utfordrende oppgave foran seg med å holde oppe fremdriften og stemmingen i laget – også når det skulle dukke opp uforutsette hindringer i veien. Slik har det uansett vært i Solberg-perioden frem til nå også - men statsministeren har klart å holde makten over lang tid - og med hennes etter hvert solide erfaring, vil det ikke overraske om hun også i månedene frem mot neste valg vil klare å holde troppene samlet.

Med den nye regjeringen på plass tirsdag starter en ny regjeringstid for Solberg og co. Sannsynligvis vil ikke dette betyr den store kursendringen hverken for landet, eller for byggenæringen. Det er lite som tyder på de store justeringene innen samferdselssektoren eller innen lover og regler som påvirker næringen.

Men man varsler en mer offensiv næringspolitikk, og alt ligger til rette for en fortsatt stor satsing innen samferdsel og utbygging av landets infrastruktur. Det blir en massiv utbygging av både vei og bane – og det forventes mye av både statlige byggherrer og leverandører som skal være en del av dette markedet. Man ønsker både mer vei og bane for pengene – og det legges opp til en gjennomgang av alle offentlige utbygginger for å sikre en mest mulig effektiv bruk av investeringene som gjøres. Det er selvsagt fornuftig – det investeres hvert eneste år for hundrevis av milliarder kroner – og det er viktig både på kort og noe lengre sikt at disse penge brukes riktig. Dette innebærer en effektivisering av hele utbyggingsprosessen - og vil ikke minst sette økte krav til byggherre til å utøve sin anskaffelsespolitikk enda bedre.

Ryktene sier at Nicolai Astrup skal få en egen ministerpost innen digitalisering – som dermed burde bli et viktig verktøy i en effektiviseringsprosess også innen byggenæringen. Det er mye å hente ved å øke digitaliseringsarbeidet ytterligere innen bygg og anlegg.

Det varles dessuten en skjerping innen kampen mot arbeidslivskriminaliteten, noe som er ekstremt viktig for utbyggingen av hele næringen.

Fasiten på statsministerkabalen får vi tirsdag formiddag, men så langt er det lite som tyder på at de postene som i størst grad påvirker byggenæringen vil endres. Det betyr at både Monica Mæland fortsetter som kommunal- og moderniseringsminister, Jon Georg Dale fortsetter som samferdselsminister, Anniken Hauglie fortsetter som arbeidsminister og Jan Tore Sanner fortsetter som kunnskapsminister. Det er derfor å vente at det ikke vil bli de store endringene for bygg, anlegg og eiendom – i hvert fall ikke på kort sikt.