Kari Sandberg, Jon Sandnes, Liv Kari Skudal Hansteen, Egil Skavang og Julie Brodtkorb ber FrP tenke på anleggs-Norge i budsjettforhandlingene.

Byggenæringen ber FrP redde norske arbeidsplasser og styrke veibudsjettet

Flere av byggenæringens største organisasjoner går sammen om å be FrP og Siv Jensen styrke veibudsjettene i budsjettforhandlingene, slik at norske arbeidsplasser reddes.

Nå frykter bransjen at det politiske spillet mellom regjeringen og FrP gir økt ledighet som FrP kan bidra til å forhindre.

- Siv Jensen og FrP har for vane å være veisektorens garantist om økte budsjetter. Medlemsundersøkelser fra alle deler av bransjen viser ordretørke, det haster med at FrP får gjennomslag for sine veikrav og at vi får statsbudsjettet vedtatt, sier lederne i en samlet bygg-og anleggsbransje, skriver Byggenæringens landsforbund (BNL), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes forbund (MEF)og Arkitektbedriftene i en felles pressemelding.

I et brev til FrP-leder Siv Jensen forteller de at pandemien har skapt stor usikkerhet i hele bransjen.

«Gjennom COVID-19-krisen er arbeidsledigheten økt og våre bedrifter er svært bekymret for 2021. Samferdselsministeren har tross dette lagt fram kutt på 1,5 milliarder kroner i investeringene til riksvei. Dette rammer en bransje som allerede ser mørkt på fremtiden. Byggenæringens landsforbund (BNL), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes forbund (MEF)og Arkitektbedriftene frykter at flere blir sendt fra jobb til ledighet, dersom ikke flertallet på Stortinget nå tar ansvar med FrP i spissen», skriver de.

De viser til at for første gang under Solberg-regjeringen foreslår regjeringen nå å kutte i veibudsjettene, og peker på at både entreprenørene, arkitektene og rådgivende ingeniører har medlemsundersøkelser som viser at ordrebøkene snart er tomme.

«Samtidig har stat, kommuner og fylkeskommuner store etterslep på vei og vedlikehold. FrP kan nå ved å rette budsjettkravene mot mer jobb til norsk næringsliv og berge mange jobber i Norges største distriktsnæring. Det vi trenger nå er ansvarlige politikere som tenker på norske arbeidsfolk», skriver de.

«Mange i bransjen ble entusiastiske da FrP la frem sitt alternative budsjett. Nå sitter FrP på nøkkelen til årets statsbudsjett og vi ber innstendig om at norske arbeidsplasser i Norges største distriktsnæring prioriteres. Å sikre norske arbeidsplasser må nå gå først», understreker de fem organisasjonene.