Illustrasjonsfoto

Byggenæringen ber Bane NOR opprettholde fremdriften i utbyggingen av lnterCity

I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og adm. dir. Gorm Frimannslund i Bane NOR ber NHO, BNL og EBA om at man opprettholder fremdriften i utbyggingen av lnterCity som forutsatt i NTP.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) skriver i brevet til Samferdselsdepartementet og Bane NOR at lnterCity-utbyggingen bør skjer som forutsatt i Nasjonal Transportplan (NTP) – og at kapasiteten i markedet ikke skal være til hinder at dette skal kunne skje.

I brevet, som også omhandler kontraktstrategier, heter det blant annet:

- Næringslivet er tilfreds med regjeringens og Stortingets satsing på vei og jernbane gjennom NTP, og med oppfølging i årets statsbudsjett med høy aktivitet i planlegging og utbygging. Å opprettholde fremdrift på Intercity i tråd med Nasjonal Transportplan og Stortingets intensjon, er av stor betydning for utvikling av det sentrale Østlandsområdet spesielt og Norge generelt. Utsettelser er uheldig, ulønnsomme og skaper uforutsigbarhet. Ikke minst gjennom båndlegging av arealer, og ved at næringen ikke gis mulighet for langsiktig planlegging og disponering av ressurser.»

De er skuffet over at Bane NOR i "Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029" foreslår en utflating av utbyggingstakten på lnterCity.

- En vesentlig begrunnelse for lavere utbyggingstakt oppgis av Bane NOR å være hensyn til markedet og markedets kapasitet. Denne begrunnelsen er ikke riktig, og er ikke forankret i dialog med næringen, skriver de tre aktørene i brevet.

De peker på at næringen utvikler seg gjennom høy aktivitet.

- I veisektoren, hvor både volum og størrelse på kontraktene har vokst betydelig de siste årene, har næringen vist evne og vilje til å tilpasse seg en høy utbyggingstakt. Det samme vil være tilfelle for de store jernbaneprosjektene. Forutsetningen for dette er forutsigbarhet for fremdrift og finansiering. Tydelige og forutsigbare byggherrestrategier og leverandørstrategier vil sikre oppbygging av kapasitet til gjennomføring, understreker de tre organisasjonene.

Brevet er signert viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, adm. dir. Jon Sandnes i BNL og adm. dir. Kari Sandberg i EBA.