Byggeledere - grunnarbeider, konstruksjon og geofag

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeHedmark, Oslo
StedOslo / Tangen
Søknadsfrist10.11.2019

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter flere dyktig Byggeledere. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Stasjoneringssted vil fram til sommeren 2020 vil være i Oslo, deretter på prosjektkontoret på Tangen.

Strekningen Kleverud- Sørli - Åkersvika omfatter ca. 30km dobbeltspor inkludert to stasjoner (Tangen og Stange) Arbeidene er delt i fire totalentrepriser for grunnarbeider. Byggestart for første kontrakt er tidlig i 2021 og idriftsettelse er 2026.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i prosjekteringsfasen med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise.
 • Byggeledelse på totalentreprise innen fagområdene grunnarbeider, konstruksjoner og geofag.
 • Ansvar for å følge opp entreprenør mht sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner innenfor kontrakten
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede
 • Bistå ved gjennomgang av totalentreprenørens prosjektering
 • Gi innspill og faglig støtte til tekniske løsninger
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som må håndteres av Bane NOR som byggherre.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, eller annen relevant fagbakgrunn
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på VYs tog

Ved spørsmål, kontakt våre rådgivere i Prime:

Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primeexecutive.no
+4793211972

Jan Karlsen
Rådgiver
jan.karlsen@primeexecutive.no
+4791895680

Søk stilling

Vis flere stillinger: