Byggeleder Stasjonsområde

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

FirmaBane NOR
FylkeViken
StedMoss
Søknadsfrist31.08.2020

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler.
Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Dobbeltsporet Sandbukta - Moss - Såstad er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling. Det nye dobbeltsporet fra Sandbukta - Moss - Såstad er nå i produksjon.

Vi søker nå etter en Byggeleder som skal følge opp vår totalentreprise innenfor stasjonsområdet i Moss.
Arbeidssted vil være i Moss.

Prosjektet har nå behov for en byggeleder innen stasjonsområde.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse på totalentreprise innenfor stasjonsområdet, herunder grunnarbeider, plattformer, trapper, heiser, overgangsbru og mindre betongarbeider
 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder, særlig mot jernbaneteknikk
 • Bistå ved gjennomgang av totalentreprenørens prosjektering
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Gi innspill og faglig støtte til tekniske løsninger
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede Daglig oppfølging avbygging av nytt stasjonsområde med tilgrensende konstruksjoner på Moss stasjon.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som Bachlor, Master eller annen relevant fagbakgrunn
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen
 • Det er en fordel med kompetansebevis for betongarbeider i utførelsesklasse 2 eller høyere

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger (sommer- og vintertid)
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Trygve Sørbø Kvarme

+4797513254

trygve.sorbo.kvarme@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: