Byggeleder kontaktledningsanlegg


Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler.

Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeViken
StedDrammen
Søknadsfrist03.08.2020

Vi trenger en dyktig byggeleder for kontaktledningsanlegg med på laget.

Tar du utfordringen?

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart, og flere strekninger står for tur i årene fremover.

Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Drammen stasjon skal oppgraderes gjennom to hovedfaser. Kontaktledningsanlegget mellom Kobbervikdalen og Bergsenga i Sande skal oppgraderes til S25 for å møte kravene til hastighet for IC-strekningene. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for de tekniske hovedarbeidene er sommeren 2021. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig byggeleder. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen inngår i teamet UDK 05, bygging av kontaktledningsanlegg. Arbeidssted er Drammen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging på byggeplass
 • Kontroll av utførelse for kontaktledningsanlegg mot kontraktens beskrivelse, TRV og andre relevante lover, standarder og forskrifter for å sikre at rett kvalitet blir ivaretatt
 • Bidra til oppfølging av teknisk utvikling, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS)
 • Koordinere involvering av ulike interesser
 • Delta i planlegging av totalbrudd innenfor fagfeltet Bidra til oppfølging og kontroll av sluttdokumentasjon med FDV

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse innen elektrofag. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Fagbrev som kontaktledningsmontør eller energimontør er en fordel.
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, drift- eller byggherrevirksomhet.
 • Minimum 5 års erfaring innen faget
 • God kunnskap om Bane Nors tekniske regelverk og relevante forskrifter innen faget er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God generell IKT kompetanse Kompetanse som Hovedsikkerhetsvakt er en fordel da mye av arbeidene vil foregå nær bane i drift

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper og være flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Være løsningsorientert, kreativ og ha god teknisk innsikt.
 • Du må ha evne til å ta initiativ og få ting til å skje.

Det legges også vekt lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Kontaktinformasjon

Johan Seljås

leder elkraft

91656315

Torben Trogstad

Prosjektleder

94299415

Søk stilling

Vis flere stillinger: