Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

- Byggeindustrien fører kampanjejournalistikk mot OSSA

Ossa (Obras Subterraneas) skriver i et brev til Byggeindustrien at de mener det drives en kampanjejournalistikk mot OSSA og at det er fremkommet flere feilaktige opplysninger om Ossas arbeid på Bekkelaget renseanlegg på bygg.no.

Vi gjengir brevet i sin helhet og ordrett.

«Byggindustrien har i flere saker i den siste tiden omtalt oss i OSSA og våre kontrakter og vårt arbeid på Bekkelaget i Oslo.
Et minstemål i slike saker er at de opplysningene som presenteres som fakta er riktige. Dette er ikke tilfelle når det gjelder sakene om Bekkelaget og OSSA.

Det er blant annet ikke riktig at OSSA er fem måneders forsinket med arbeidet på Bekkelaget i forhold til kontrakten slik Byggindustrien skriver. Hadde Byggindustrien tatt seg bry med å sjekke fakta, kunne dere lett funnet ut at forsinkelsene er på under en måned, og at den forsinkelsen vil bli forsøkt tatt inn igjen i løpet av kort tid.

Vi i OSSA er imidlertid redde for at slike opplysninger ikke ville passe inn i den kampanjejournalistikken Byggindustrien nå fører mot OSSA. Vi er usikre på hvem som står bak denne kampanjen, men konstaterer at Byggindustrien eies av OSSAs norske konkurrenter.

At eierne kan være bekjent av en slik type kampanjejournalistikk mot en konkurrent, er uforståelig for oss. Vi har aldri opplevd maken i andre deler av verden. OSSA, med over 65 års erfaring i bransjen, har aldri fått hevet en kontrakt på grunn av forsinkelser og per i dag, gjennomfører OSSA tilsvarende prosjekter med tillfrestilende resultater i andre land i verden.

Byggindustrien har ikke gitt OSSA anledning hverken til samtidig imøtegåelse, eller annen imøtegåelse av konkrete feilopplysninger i artiklene om OSSA og prosjektet på Bekkelaget.

OSSA kommer derfor til å klage Byggindustrien inn for PFU for brudd på reglene om imøtegåelse.

Byggindustrien har i de siste sakene om prosjektet på Bekkelaget overhode ikke tatt kontakt med OSSA for kommentarer, mens konkurrenten Veidekket er sitert i stort monn.

Med vennlig hilsen,

Obras Subterraneas S.A. (OSSA)”

Brevet er stilet til sjefredaktør Arve Brekkhus.