E16 Ullensaker

Videoen kjøres som helikopter i retning fra Nybakk i Ullensaker til fylkesgrensa ved Dyståa med skråavstand 200m fra veglinja i en hastighet av ca 350 km/t. Videoen varer i ca 2 minutter. Det må presiseres at dette er en arbeidsversjon av 3D modellen, dvs at de tekniske løsningene som broer, skråningsutslag, fjellskjæringer, rekkverk osv ikke er besluttet utført slik de vises i modellen. Modellen er laget for beslutning på planprogram og vil videreutvikles til ferdig reguleringsplan. På enkelte steder i modellen vil det vises bygninger i veglinja da det er dagens kart som er grunnlaget for videoen.

Inkludere filmen på din side?

Flere klipp