Avdelingsleder i DIBK, Ketil Krogstad. Foto: DIBK

ByggSøk er tilbake på nett

Byggesøknadstjenesten ByggSøk er tilbake på nett igjen denne uken, etter å ha vært nede i 16 dager. – Ikke et fremtidsrettet system, uttaler DIBK.

Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) oppdaget i slutten av august feil i det digitale byggesøknadssystemet ByggSøk, og 31. august tok de tjenesten ned. Hele databasen måtte bygges opp fra bunnen av basert på en sikkerhetskopi.

DIBK varslet forrige uke at systemet tidligst ville være tilbake i midten av denne uken, og tro mot dette estimatet kunne brukerne ta ByggSøk i bruk igjen onsdag morgen, klokken 8. Da hadde et stort internt apparat vært i sving, med teknisk hjelp fra både USA og Russland, for å bygge opp systemet igjen.

Avdelingsleder i DIBK, Ketil Krogstad, sier overfor Byggeindustrien at man kjenner til hva som gikk galt i det gamle systemet, og at man har gjort mye for at noe lignende ikke skal skje igjen med nye ByggSøk.

– Vi har gjennomført flere tiltak og endringer i driften for å stabilisere ByggSøk og forhindre tilsvarende krasj i fremtiden, sier han.

Krogstad forsikrer om at systemet nå skal fungere godt, og at DIBK vil drifte ByggSøk inntil nye løsninger er på plass. Men han forteller samtidig at direktoratet ønsker at markedet skal utvikle nye løsninger.

– ByggSøk er basert på gammel teknologi, og er ikke fremtidsrettet. Vi jobber nå for å utvikle nye og bedre løsninger, og vi samarbeider med kommunene gjennom KommIT for å forberede bedre systemer for søknader og kommunal saksbehandling. Vi eier regelverket, men det er langt ifra sikkert at direktoratet skal eie de tekniske løsningene som skal brukes i fremtiden, påpeker han.

Boligprodusentene-direktør kalte ByggSøk-krasjen for en varslet katastrofe da han snakket med Byggeindustrien etter at systemet hadde blitt tatt av nettet. Krogstad er ikke enig i karakteriseringen.

– Nei. Vi hadde en stor driftsstans for et par år siden, men dette skjedde plutselig, og årsakssammenhengen var kompleks. Men vi har absolutt tatt til oss kritikken fra brukerne. Samtidig har vi også opplevd stor forståelse, og vi takker for forståelsesfulle og tålmodige brukere, sier han.