Bård Krogshus (t.v.) og Gunnar Glavin Nybø skal samarbeide også på Bygg Reis Deg 2021.

Bygg Reis Deg satser videre på Digital Arena sammen med Bim Verdi

Bygg Reis Deg har satset mye på å bedre det digitale kunnskapsnivået i byggenæringen, og har nå inngått en ny avtale med Bård Krogshus som rådgiver for Digital Arena 2021.

Dermed legges det opp til aktiviteter og seminarer både for spesialister, toppledere og fagfolk på Bygg Reis Deg neste år.

– Bygg Reis Deg skal bidra til økt kunnskapsdeling for å skape økt konkurransekraft i norsk byggenæring. Bim Verdi jobber hver dag med å belyse mulighetsrommet innen digitaliseringsarbeidet gjennom flere temagrupper. Bygg Reis Deg er møteplassen for alle i byggenæringen. Her møtes toppledere og spesialister. Det sier seg selv at vi i administrasjonen må knytte til oss dyktige fagfolk på ulike spesialområder for å skape en best mulig utviklingsarena, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø.

For å finne ut hva som gjelder og kunne tilby et godt aktivitetsprogram trenger de hjelp til utvikling av ulike aktiviteter på Digital Arena.

– I den sammenheng er kunnskap om digitaliseringsmuligheter viktig både for topp- og bredde i ethvert byggeteam. Det viktige arbeidet med å øke søkelyset på digitale løsninger og potensialet for høyere produktivitet, bedre kvalitet og store miljøforbedringer, vil vi gjerne utvikle videre, legger Nybø til.

Nybø peker på at Krogshus har vært en viktig medspiller på dette området helt siden oppstarten av Digital Arena.

– Det er vårt ønske at Krogshus skal koordinere arbeidet med å finne og vise de mest spennende og banebrytende eksemplene, og da gjerne de med størst potensial for felles verdiskaping og vekst, sier Nybø.

Bård Krogshus har et ønske om at neste års Digital Arena på Bygg Reis Deg blir en videreutvikling av fjorårets opplegg.

– Vi vil fortsette å dyrke det praktiske og matnyttige. Først og fremst gjennom seminarer og prosjektbriefinger, men vi vil forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt i prosjekter på prosjekteringsområdet «Digital Byggeplass.» Vi ønsker alle gode forslag velkommen og ser frem til produktivt samspill med alle gode krefter, sier Krogshus.