Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Bygg Reis Deg: Positiv tendens blant utstillerne

Før påske undersøkte Bygg Reis Deg hvordan deres utstillere opplevde koronasituasjonen. Nå har de gjennomført andre del av undersøkelsen og den skal vise en positiv utvikling.

- Vi har nå avsluttet vår andre undersøkelse som forsøker å

beskrive tilstanden for våre utstillere som følge av koronasituasjonen. Vi har i to undersøkelser stilt spørsmål om hvordan bedriftene er påvirket av situasjonen, hvilke forventninger man har til økonomisk utvikling, etterspørsel og bemanningssituasjonen og hvordan de tenker om utviklingen i norsk byggenæring de neste to årene. I tillegg spurte vi om de hadde gjort endringer i sine markedsaktiviteter, om de hadde avbestilt deltagelse på messer og om de har meldt seg på eller vurderer å melde seg på vår messe. Det er tydelig at våre utstillere ser mer positivt på situasjonen nå enn før påske, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS i en pressemelding.

- Selv om mange fortsatt har store utfordringer og det er endel permitteringer virker det som at bedriftene er klare for å få fart på Norge og at byggenæringen har klart å holde hjulene i gang. Hos enkelte er det også en positiv utvikling spesielt i privatmarkedet, legger han til.

Av de virksomhetene som har svart på undersøkelsen oppgir nå 55 prosent at de er litt eller ikke påvirket av situasjonen, 17 prosent sier de er lite eller svært lite påvirket mens 28 prosent sier at de har blitt påvirket mye eller svært mye av det pågående utbruddet.

- Dette er en forbedring av resultatene fra før påske og viser at påvirkningen ikke har vært så stor som først antatt, sier Nybø.

Virksomhetene ser fortsatt for seg en negativ økonomisk effekt for bedriften, men den er betydelig redusert fra forrige undersøkelse.

- Nå ser vi at andelen virksomheter som forventer å oppleve en negativ eller svært negativ økonomisk utvikling er redusert fra 45 prosent til 26 prosent, påpeker han.

De ser at endringen i etterspørselen også har beveget seg i positiv retning. Før påske var det en andel på 40 prosent som hadde opplevd negativ eller svært negativ utvikling i etterspørselen. Denne andelen er redusert til 23 prosent etter påske. I tillegg ser vi at ni prosent har litt positiv utvikling mens tre prosent opplever svært positiv utvikling i etterspørselen, sier han.

Innen bemanningssituasjonen er det nå en økning i andelen bedrifter som har permittert alle ansatte fra fire til tolv prosent, men det er en større reduksjon i andelen som har delvise permitteringer.

- Det bidrar til at det nå er 51 prosent av respondentene som har uendret bemanningssituasjon mens 35 prosent har innført delvis permittering.

De fleste tror fortsatt at byggenæringen vil oppleve en negativ utvikling, men tendensen er betydelig mer positiv enn før påske. Nå er det kun 17 prosent som tror at næringen vil få en negativ eller svært negativ utvikling, mens 48 prosent tror vi vil få litt negativ utvikling.