Illustrasjonsfoto: Christian Aarhus

Bygg Reis Deg og Norges Varemesse krever at regjeringen sidestiller messer med handel i gjenåpningen

- Det sier seg selv at det er utfordrende å planlegge og utvikle årets arrangement når vi ikke har tydelige rammebetingelser å forholde oss til sier administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg AS i en pressemelding.

Bygg Reis Deg skal arrangeres på Norges Varemesse 20.-23. oktober.

- For å forberede- og gjennomføre et så stort arrangement kreves det forutsigbarhet og gode rammebetingelser. For å få til dette har vi etablert en bransjegruppe bestående av Norges Varemesse, Oslo Spektrum, Grieghallen i Bergen, Trondheim Spektrum, Stavanger Forum, Compass Fairs, Boligmessen, Bygg Reis Deg og Stiftelsen Nor-Fishing. I forrige uke kunne vi registrere at kjøpesentrene fikk åpne i Oslo og østlandsområdet. Vi i arbeidsgruppen hadde et møte med helsemyndighetene, men fikk ingen konkrete svar på hva vi som messearrangør skal forholde oss til utover høsten, skriver Bygg Reis Deg i meldingen.

- Smittevernet på messene er minst like godt som på kjøpesentrene. På Norges Varemesse i Lillestrøm har vi 40.000 kvadratmeter å ta av, så avstand blir ikke noe problem. I tillegg blir smittesporingen enklere fordi alle besøkende har registrert seg på forhånd, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse i meldingen.

- Regjeringen og helsemyndighetene må sammenligne messene med handelsnæringen. Det gjør de i Danmark, hvor messene nå gjenåpnes, sier Hagen.

Bygg Reis Deg arrangerte sin siste messe i oktober 2019 med over 530 utstillere og 43.500 besøkende. Av disse var det 150 utstillere fra utlandet. Nybø sier det er utfordrende å planlegge og utvikle årets arrangement.

- Derfor har vi forsøkt å få kontroll over situasjonen med utgangspunkt i det vi vet med sikkerhet. Sammen med de øvrige aktørene i arbeidsgruppen har vi laget en gjenåpningsplan for konserter, konferanser og messer på bakgrunn av FHI sitt vaksinasjonsscenario. Nå venter vi på myndighetenes tilbakemelding og håper at Nærings- og fiskeridepartementet kan bidra til at messer sidestilles med øvrig handel og at regjeringen tydeliggjør smittevernstiltakene i trinn 3 og 4 i sin gjenåpningsplan, slik at øvrige innendørsarrangement får samme forutsigbarhet som utendørsarrangementer har fått, sier Nybø.

Han anslår at verdiskapningen for Bygg Reis Deg alene vil være på rundt 300 millioner.

- Dette handler blant annet om transport, servering, overnattinger og en rekke tjenester knyttet til leveranser til messene. Anslaget er moderat. I tillegg er messene viktig for deltakerbedriftenes konkurransekraft, innkjøp av varer og etablering av nye samarbeid og utviklingsprosjekter, heter det i meldingen.

- Vi er positiv til å kunne bidra til å få fart på Norge gjennom våre arrangementer, Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøtet 2021. Vi har via støtte fra Innovasjon Norge sørget for å omstille oss til et hybrid-arrangement for å nå ut til enda flere utstillere og besøkende, men det er ingen tvil om at det er det fysiske messearrangementet som er mest etterspurt og det er det folk savner aller mest. Vi har et tett samarbeid med Norges Varemesse og har utarbeidet en smittevernveileder i samarbeid med Standard Norge for å skape trygge omgivelser for vare- og handelsmesser, så nå er det bare for regjeringen å trykke på startknappen ved å behandle oss på lik linje som øvrig varehandel, avslutter Nybø.