Elektrisk spenning er et av seks store risikoområder som det nettbaserte kurset skal handle om. Her er arbeidet i gang med filming av en dukke som skal utsettes for strøm.

- Bygg- og anleggsbransjen skal bli sikrere

– Vi er nå i gang med å lage et nettbasert kurs i grunnleggende sikkerhet for alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen, sier daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA skal tirsdag og onsdag denne uken være på Bergmoen Grus Veidekke for å filme simulerte risikoelementer i bygg- og anleggsbransjen.

Byggeindustrien treffer henne på Bergmoen Grus Veidekke tirsdag formiddag. I to dager vil de seks største risikoområdene i bygg- og anleggsbransjen bli simulert og filmet.

– Det er EBA som har tatt initiativet til dette. Det nettbaserte kurset kommer på plass i november, og vi dreie seg om de seks store risikoområdene i bransjen, sier Jønsson.

Seks sikkerhetsområder

De seks områdene kurset vil omhandle, er elektrisk spenning, fall fra høyde, fallende gjenstand, konstruksjonssvikt, konflikt mellom menneske og maskin, samt eksplosjon.

– Det er SfS BA som eier og tilbyr kurset til hele næringen. Alle de store entreprenørene går sammen om dette. Vi merker stor interesse og entusiasme blant deltakerne her, og i resten av bransjen, fortsetter Jønsson.

Kurset vil bli tilgjengelig på flere språk, som norsk, engelsk og polsk.

– Det er en sikkerhetsrisiko dersom arbeiderne som jobber med bygg og anlegg ikke skjønner språket som kommuniseres. Muligens kommer også andre språk til etter hvert. Vi både håper og tror at sikkerhetskulturen i bransjen vil bli bedre gjennom kurset vi tilbyr, sier Jønsson.

– Kjempebra

HMS-sjef Kristin Wold Jenssen i Backe Entreprenør AS uttrykker tilfredshet med tiltaket.

HMS-sjef Kristin Wold Jenssen i Backe Entreprenør AS og opplæringsleder HMS Per Johan Heierstad i Veidekke ASA, er blant de entusiastiske deltakerne under filmopptakene til den grunnleggende sikkerhetsopplæringen.

– Det er kjempebra at det kommer en felles grunnopplæring med tanke på å forstå de største risikoområdene. Her på Bergmoen bidrar vi med å påse at filmopptakene blir realistiske og troverdige, sier Jenssen til Byggeindustrien.

Blant andre fra entreprenørbransjen har hun med seg Per Johan Heierstad som er opplæringsleder HMS i Veidekke ASA.

– Risikoområdene vises og filmes her på en enkel og visuell måte. Det handler om å treffe magefølelsen til de som jobber med risikofylt arbeid i bransjen, for alle har et forhold til liv og død. Målet er at man skal se hvilke konsekvenser slurv med sikkerhetsrutiner kan medføre, sier Heierstad.