Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bygg og anlegg utgjør nesten 26 prosent av alle konkurser og tvangsavviklinger

De siste konkurstallene fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at 4.326 bedrifter i Norge har måttet gi opp så langt i år.

De tre bransjene som har opplevd flest konkurser de siste årene er bygg og anlegg, tjenesteyting og detaljhandel. Bygg og anlegg er den desidert største konkursbransjen og utgjør nesten 26 prosent av alle konkurser og tvangsavviklinger. 1.118 bedrifter innen bygg og anlegg har blitt slått konkurs eller tvangsavviklet fra januar til august 2019, det er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tjenesteyting og detaljhandel har derimot hatt en nedgang i antall konkurser og tvangsavviklinger, med henholdsvis 8,8 og 1,2 prosent. Den bransjen som peker seg mest negativt er transport og lagring, med en økning på 15,2 prosent.

– Vi har sett at transport og lagring har hatt en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger en stund nå. Dette er store bransjer, og vi har lenge mistenkt at vanskelighetene innen detaljhandel over tid kan ha en direkte påvirkning på denne bransjen, forteller kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Flere tvangsavviklinger
For august måned separat er det spesielt verd å merke seg at antallet bedrifter som blir tvangsavviklet av myndighetene har økt med hele 23,5 prosent.

– Når vi ser at antallet konkurser og tvangsavviklinger samlet ligger på omtrent samme nivå som i fjor, er dette ganske dårlige tall for næringslivet. På samme tid i fjor meldte vi jo om det høyeste antallet konkurser siden finanskrisen, sier Ruud.

Det er spesielt antallet tvangsavviklinger som trekker tallene opp så langt i år. En økning på 2,8 prosent så langt i 2019, og for august med hele 23,5 prosent.

– De fleste tvangsavviklinger skjer fordi eierne ikke overholder regnskapsplikten, sier Ruud.

”Konkursfylkene”

Oslo, Akershus og Hordaland er de største konkursfylkene. Av disse har kun Hordaland hatt en nedgang i august, på 1,4 prosent. Oslo og Akershus har begge opplevd økninger, med henholdsvis 5,9 og 7,8 prosent.

Det har vært en 22,6 prosent økning i antall konkurser og tvangsavviklinger i Nordland, i august i år sammenlignet med august i fjor. Dette er den største økningen for noe fylke. Aust-Agder ligger rett etter med 21,6 prosent. Telemark har derimot hatt den sterkeste reduksjonen med 19,7 prosent, etterfulgt av Finnmark med 19,4 prosent.

Bisnode publiserte nylig de såkalte AS Norge-tallene, som viser den totale utviklingen i økonomien for et samlet næringsliv. Disse tallene viste en nedgang i inntjeningen til et samlet norsk næringsliv.

– Sammen med det høye antallet konkurser vi har sett de siste par årene, er det grunn til noe bekymring for deler av norsk næringsliv, avslutter Ruud i Bisnode.