– Vår næring representerer en stor mulighet for et koronarammet samfunn, både for å holde folk i arbeid og for samtidig å bygge landet, sier administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Kari Sandberg.

Bygg og anlegg tungt til stede på Møteplass Oslo

Kan vi bygge oss ut av koronakrisen, og kan krisen faktisk bidra til å gjøre bygg- og anleggsnæringen mer klimavennlig? Det er sentrale temaer på Møteplass Oslo onsdag.

Møteplass Oslo er sensommerens store møteplass etter at Arendalsuka ble avlyst. Du kan se arrangementet live på bygg.no.

Krise og klima
Med bakgrunn i en fersk Menon-analyse av status for næringen, vil ledende politikere og entreprenører drøfte hvordan bygge- og anleggsnæringen kan være en viktig brikke for å holde hjulene i gang, og hvilke politiske grep som må til for dette.

– Vår næring representerer en stor mulighet for et koronarammet samfunn, både for å holde folk i arbeid og for samtidig å bygge landet. Samtidig rammes vi nå av at mange offentlige som private aktører satte bremsene på for nye investeringer før sommeren. Dette gir oss både store muligheter og store utfordringer. Og det danner utgangspunkt for en viktig samtale mellom næringen og politikerne, sier administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Kari Sandberg.

Entreprenørene inviterer til to seminarer med bygg og anlegg som tema under Møteplass Oslo. Det første, hvordan vi skal bygge oss ut av krisen, er i regi EBA og EBA Oslo, Akershus og Oslo (EBAO). Det andre seminaret, kan krisen brukes til å gjøre oss mer klimavennlige, er i regi EBAO og i samarbeid med Oslo kommune.

– Vi opplever at både offentlige og private bestillere gjennom koronakrisen har fått økende bevissthet rundt at anskaffelser skal bidra til bedre klima, mangfold, HMS og arbeidsliv. Det gir oss et spennende momentum, og vi ønsker derfor å gå i dybden på hvordan bærekraftige bestillinger best kan gjøres – og hvordan bestillere, myndigheter og næringen selv kan samarbeide, sier direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede.

Ole Henrik Ystehede. Foto: Malin S. Strandberg.

Litteraturhuset
Begge debattene finner sted på den delen av Møteplass Oslo som holdes på Litteraturhuset onsdag i neste uke. Her holder også Statens vegvesen og Sweco seminarer, slik at hele dagen vil stå i bygge- og anleggsnæringens tegn. Det tilrettelegges for fysisk deltakelse innenfor smittevernreglene, men seminarene vil også bli streamet på bygg.no.

Blant deltakerne i EBA-debattene finner vi kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, EBA-styreleder og konsernsjef i Backegruppen, Eirik Gjelsvik, administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, direktør i klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen, stortingspolitikerne Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Bård Hoksrud (FrP) samt konsernsjef i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum.

Arrangementet starter klokken 10 onsdag 12. august.