Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bygg i Tre arrangerer kurs for 15 kommuner

Sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Tredriveren arrangerer Bygg i Tre tirsdag det første av fire kurs, som skal påvirke kommuner til å bygge mer i tre.

Bygg i Tre er et interkommunalt nettverk som består av samtlige kommuner og fylkeskommuner i Buskerud og Telemark. Kongsberg og Fyresdal er iniativtakere og eiere av nettverkene i henholdsvis Buskerud og Telemark.

- Vi ønsker å bidra til at kommuner får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bygg der tre nyttes som materiale, sier Kristin Vedum i Silva Consult i en pressemelding.

Hun er leid inn for å lede nettverkene. For å øke bruken av tre mener hun det er nødvendig med kompetanseheving, og større grad av erfaringsoverføring mellom prosjekter og regioner. Derfor skal det fremover arrangeres fire kurs.

Første samling er 23. oktober på rådhuset i Kongsberg, med i alt 30 deltakere fra 15 ulike kommuner. Kurset skal ha fokus på planleggingsfasen.

- Målet med kursene er at det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg med minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger, sier ordfører Kari-Anne Sand, ordfører i Kongsberg Kommune, ifølge en pressemelding.

Kongsberg jobber med flere massivtre-prosjekter og deler kunnskapen sin både regionalt og nasjonalt. På samlingen tirsdag stiller de med 8 personer fra Kongsberg Eiendom, samtidig som ordføreren holder innlegg om kommunene sine klima og miljømål og hvordan de vil nå disse ved bruk av tre i sine formålsbygg.

Andre samling blir 20. november på Krona i Kongsberg, og har bestillerkompetanse av nybygg og rehabiliteringsprosjekter som fokus.