Jon Olav Sigvartsen er en av tre innledere på arbeidsmøtet på Hamar.

Bygg21 arrangerer arbeidsmøte på Innlandet

Denne uken møtes eiendomsutviklere, byggmestere, entreprenører, kommuner og rådgivende ingeniører fra Innlandet på Hamar for å diskutere hvordan de kan redusere byggekostnadene.

Arbeidsmøtet som finnes sted torsdag 5. september på Scandic Hotell Ringsaker, arrangeres av Bygg21 – et samarbeidsprosjekt mellom næringen og statlige myndigheter. Det er det første av sju regionale møter som skal gi alle næringens aktører enkel tilgang Bygg21 råd og anbefalinger.

Bygg21 har regnet ut at det er fullt mulig å redusere byggekostnadene med 20 prosent – og samtidig oppnå høyere kvalitet og bærekraft. Omregnet til kroner tilsvarer det verdier 30-50 milliarder kroner, slo kommunalminister Monica Mæland fast da Bygg21 overleverte sine tre siste rapporter og veiledere om industrialisering, kompetanse og samhandling til statsråden den 18. mars i år.

– Mye av oppskriften ligger i å skaffe riktig kompetanse til rett tid og i å etablere gode prosjektteam som samhandler både med bygningsmyndighetene, leverandørene og kundene – i stedet for å konkurrere. En annen viktig nøkkel er bruk av digitale hjelpemidler som gjør det mulig å industrialisere hele eller deler av byggeprosessen, og ikke minst få kontroll på innkjøp og levering, sier Jon Olav Sigvartsen, byggmester i JOS Bygg på Dal og styremedlem i Bygg21.

Han er en av tre lokale innledere på arbeidsmøtet på Hamar, og begynte å legge om hele driften fra manuell til papirløs virksomhet for fem år siden. Nå foregår all kommunikasjon med kunder, kolleger og leverandører digitalt.

- Før vi la om satt det meste i hodene på noen få av oss, og gjorde oss veldig sårbare. Nå er all informasjon felles eie for alle som deltar i byggeprosessen, noe som har gitt mye bedre effektivitet og reduserte kostnader, sier Sigvartsen.

De to andre lokale representantene som skal dele av sine erfaringer med kolleger fra Innlandet, er Per Stubberud Lieng fra Gausdal Landhandleri i Gausdal, en av Norges mest digitale byggevareleverandører, og Ola Øyen fra konsulentfirmaet Silvinova på Elverum som har utmerket seg spesielt innen området kvalitet og bærekraft.

Arbeidsmøtet er skreddersydd for virksomhetsledere og prosjektledere hos eiendomsutviklere, byggherrer, byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører, kommuner og andre sentrale aktører i byggeprosessen. Arrangører mener dette er en god anledning til å få en enkel og praktisk innføring i Bygg21s råd og løsninger som er basert på erfaringer fra mer enn 100 av bygge- og eiendomsbransjens fremste aktører.

Møtene arrangeres i samarbeid med organisasjonene Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Norsk Eiendom, Norsk Kommunalteknisk Forening, Rådgivende Ingeniørers Forening og Virke. Ved siden av fordypning i Bygg21 Beste praksis og lokale eksempler, er det satt av god tid til erfaringsutveksling. Deltakerne blir også presentert for den nye appen byggelig.no, og de som enten har sluttet seg til hele eller deler av Bygg21s beste praksis, eller forplikter seg til å gjøre det, kan få muligheter til å delta i signeringskampanjen som viser at de er blant bransjens beste virksomheter.

Datoer for Bygg21s regionale Arbeidsmøter:
Hamar 5. september
Molde 19. september
Stavanger 3. oktober
Trondheim 26 oktober
Tromsø 10. oktober
Bergen 24. oktober
Vestfold/Østfold, november
Agder/Telemark, november