Bygg 01

Foto: ProfierFasaden er bevart. Innvendig er bygget totalrenovert. Foto: ProfierFoto: ProfierFoto: ProfierFoto: ProfierVinmonopolets gamle hovedanlegg på Hasle i Oslo var Nordens største industribygg. Foto: Profier

Vinmonopolets gamle hovedanlegg på Hasle i Oslo var Nordens største industribygg da det ble bygd på 1930-tallet. Nå er mastodonten transformert til et 43.699 kvadratmeters bolig- og næringsbygg.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg, leiligheter og næringslokaler

Bruttoareal: 43.669 kvadratmeter

Kontraktsum: 610 millioner kroner

Byggherre: Profier og Höegh Eiendom

Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter

Landskapsarkitekt: Grindaker

Rådgivere: RIB, RIG og RIEn: Multiconsult l RIV: AFRY Norge l RIE: Heiberg & Tveter l RIBr: COWI l RIA: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon og automasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Rørlegger og sprinkler: Bravidal Elektro: GK Elektro l Stålarbeider: Byemark l Betong- og tømrerarbeider: Solid Entreprenør l Glass/alu: Glassteam l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Historiske vinduer: Straumsheim glass og fasade l Porter: Port Øst l Rullegitter: Flexi Lås og sikring l StoVentec-fasader: STO Norge l Maler: AE Bygg og mal l Byggevarer og kjøkken: Ski Bygg l Branntetting og ståldører: Firesafe l Fasadeplater: Alunor Metall l Innredninger: Kris & Kjells Møbelsnekkeri l Flisarbeider: SH Bygg l Flisleverandør: Norfloor l Baderomsinnredninger: Linn Bad l Gulvbelegg: Nordanger Gulv l Parkett: ABS Parkettgruppen l Himlinger: Oslo Bygginnredning, Rovik Montasje l Taktekking: Euro-Blikk & Tak l Innvendige trapper: Nytrapp.no l Ståltrapper: Jotne Ankers l Heis og rullebånd: Kone l Grunnarbeider: Gast Entreprenør l Avfallscontainere: EnviroPac

Bygg 01 Vinslottet er en del av Hasle Linje, sentralt plassert mellom Løren, Frydenberg og Økern i Oslo. Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg var Nordens største bygg da det ble oppført i 1932.

Bygget på 43.699 kvadratmeter er konstruert som et lagerbygg med monumentale fasader og bærestruktur av stålsøyler. Byantikvaren har omtalt bygget som enestående norsk industriarkitektur, og teglfasaden er bevaringsverdig.

Höegh Eiendom AS kjøpte tomten av Arcus i 2007. Sammen med Profier AS, byantikvaren og plan- og bygningsetaten i Oslo jobbet de i flere år med planene om å utvikle og bygge om industribygget.

I april 2017 var rammetillatelsene på plass, og samme vår satte Solid Entreprenør spaden i jorden. Tre år senere er det gamle tapperiet og lagerbygget transformert til et bolig- og næringsbygg.

Krevende prosjekt

Bygget er totalrenovert, men både teglfasaden, de originale stålsøylene og flere detaljer er bevart. På taket er det i tillegg bygd et nybygg i to og tre etasjer, som omkranser et flaskeformet uteområde på 4.000 kvadratmeter. Nybygget er hvitt og bygd i andre materialer, for å tydeliggjøre hva som er gammelt og hva som er nytt.

Vinslottet består nå av i alt to underetasjer med garasje, boder og tekniske rom, en etasje med næringsarealer med plass til 35 butikker og fem etasjer med totalt 223 leiligheter.

– Det er utfordrende å omgjøre et massivt industribygg fra 30-tallet, med høy verneverdi, til et boligbygg. På den ene siden skal du ta vare på industripreget og detaljene som gjør bygget unikt. På den andre siden skal lokalene tilfredsstille alle nye krav til blant annet lys, lyd, ventilasjon, brannsikkerhet, rømningsveier og så videre, sier daglig leder Lasse Johansen i Solid Entreprenør.

Største prosjektet til Solid

Han er svært stolt av resultatet, og mener Bygg 01 er blitt et signalbygg på Hasle.

– Dette er uten tvil det største, flotteste og mest krevende prosjektet vi har hatt. Det er størst i antall kvadratmeter, i kontraktssum og ikke minst i kompleksitet. For oss er det ferdige resultatet et slags testament på hva vi kan få til, sier Johansen.

Han forklarer at prosjektet har vært en mulighet for bedriften å vise fram alle fagene de jobbet med.

– Vi har stått for alt fra mur, betong og puss til tømmer, flis, maling og blikk. På det meste hadde vi 135 egne arbeidere på prosjektet. Vi har også en egen fabrikk i Fredrikstad, som har produsert mye til prosjektet, sier Johansen.

Industrielt preg

Han sier at den spesielle bygningsstrukturen har bidratt til leiligheter med variert utforming, spesielt i den rehabiliterte delen av prosjektet.

– Alle leilighetene har gjennomgående høy standard, men det er det industrielle preget som gjør at bygget skiller seg ut. Det er mye synlig tegl og betong, og i flere boliger er det takhøyde på oppimot 3,8 meter. Vi har beholdt eksisterende himling der det er mulig, og det er lagt mye penger i å sette inn enorme vinduer, sier han og legger til:

– Det er generelt lagt mye vekt på å bevare byggets særegenhet, men de kvalitetene ser du kun i den rehabiliterte delen av prosjektet. Leilighetene i de nye byggene har ikke det samme industripreget.

Rev gammelt fengsel

Anleggsleder Runar Oustorp i Solid Entreprenør forteller at de startet opp rivearbeidene i de gamle lagerlokalene i mai.

– Vi strippet bygget innvendig og rev et korsformet bygg, som stod der det nå er gårdsrom. Bygningskroppen som er revet var i sin tid et fengsel med fire luftegårder. Etter ønske fra byantikvaren har vi beholdt nederste del av korsstrukturen, slik at man ser sporene etter hva som har vært der, sier han.

Oustorp sier byggeprosessen ble delt inn i tre byggetrinn.

– Vi delte inn bygget i tre, og startet å rive i del en. Da rivingen var ferdig, gikk vi i gang med betongarbeider, mens rivearbeidene forflyttet seg til del to av bygget. Da betongarbeidene i del en var ferdig, var rivingen ferdig i del to. Dermed forflyttet betongarbeidene seg over til del to, mens rivingen startet i del tre, sier han.

Slik har de jobbet helt til de overleverte siste leilighet 3. juni.

– Vi har trinnvis revet, avstivet, bygget og tettet. Når rehabiliteringen var ferdig, begynte vi på nybyggene. Med de jobbet vi også trinnvis. Første byggetrinn besto blant annet av handlesenteret i første etasje og 75 leiligheter. Det var naturligvis ferdig først. Vi åpnet senteret og overleverte boligene i oktober 2019. Det var en milepæl, sier Oustorp.

Krevende logistikk

Samtidig som kundene flyttet inn, jobbet byggearbeiderne for fullt med byggetrinn to og tre.

– På det meste har det vært 260 arbeidere i sving på byggeplassen. Det er selvfølgelig utfordrende når kunder flytter inn mens arbeidene pågår, men det har vi vært forberedt på. Vi har planlagt nøye, hatt ukentlige HMS-møter og høyt fokus på å ivareta sikkerheten til arbeidere, kunder og naboer. Det har fungert bra. Byggeplassen har vært helt skadefri siden februar 2019, sier Oustorp.

Han påpeker at det har vært utfordrende å koordinere logistikken.

– Det har vært byggeprosjekter på alle de nærmeste nabotomtene våre, så det har vært et puslespill å få logistikken til å klaffe. Heldigvis har samarbeidet oss imellom gått veldig bra. Vi har også hatt gode riggområder, sier Oustorp.

Heist inn med kran

Det var imidlertid krevende å få materialene inn i det store bygget.

– Alt er blitt heist inn med kran. Vi hadde ikke tilkomst til taket på noen annen måte. Den ene kranen måtte vi plassere midt i handlesenteret, rundt 50 meter inn i bygget. Den servet trinn en og halve trinn to. I tillegg var det plass til en kran ute, i sydenden av bygget. Den var 75 meter lang, og servet trinn tre og halve trinn to. Det var en milepæl da den ble tatt ned i uke 13 i 2020, sier han.

– Hvilke andre utfordringer har dere møtt i løpet av byggeprosessen?

– Vi har jobbet mye med å følge føringene til byantikvaren, samt finne gode løsninger for brannsikkerhet og rømningsveier. Avstiving av bygget har også vært en utfordring. Vi har i alt støpt elleve oppganger som nå avstiver bygget. Vi har bygd om på bæresystemet, satt inn nye trapp- og heissjakter og støpt nye spennarmerte dekker fra kjelleren og opp, sier Oustorp og legger til:

– Betongarbeidene har vært noe helt annet enn det vi er vant til, og det er heller ingen enkel oppgave å skjære ut vinduer fra en fasade som er vernet. Da må du ta vare på hver stein som løsner i prosessen, og mure dem på plass igjen etterpå. Vi måtte også endre ventilasjonsløsningene, for vi kunne ikke ha ventiler gjennom fasaden.

Stolte

Tross utfordringer underveis, leveres prosjektet til avtalt tid og byggherren er godt fornøyd med resultatet.

– Blanding av næring, bolig, bevaring og nybygg har vært utfordrende både i prosjektutviklings- og gjennomføringsfasen. Det kreves kompetanse og stayerevne i alle ledd både hos arkitekter, konsulenter og entreprenører, sier prosjektleder Tone Lindmark i Profier.

Lindmark sier entreprenøren har vært fleksibel og løsningsorientert under byggeprosessen.

– Godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør hvor diskusjoner og eventuelle uenigheter løses «over bordet», er nøkkelen til suksess i et slikt prosjekt, sier Lindmark.

Hun mener alle involverte parter kan være stolte av prosjektet, og sier det er blitt lagt merke til i markedet både hos boligkjøpere og næringsdrivende.

– Leilighetene var nærmest utsolgt da vi startet byggearbeidene. Det har vært en spennende byggetid, og både boligkjøpere og næringsdrivende har ventet relativt lenge på å kunne flytte inn. Markedet for handel og service har ikke vært det beste i denne perioden, og alle lokaler er ikke leid ut ennå, sier Lindmark.