Bygde om skole på rekordtid

Sofienberg skole har på ett år gjennomgått forvandlingen fra teknisk fagskole til moderne og funksjonell ungdomsskole. AS Ingeniør Gunnar M. Backe har stått ansvarlig for rehabiliteringen.

- Det var noen forventningsfulle 8. klassinger som troppet opp på skolen forrige mandag, sier rektor ved Sofienberg skole, Wenche Savalov.

I det utsmykkete fellesrommet forteller hun stolt om den nyoppussete skolen som i dag huser elever fra Møllergata, Lakkegata, Vahl og Grünerløkka skole på ungdomsstrinnet. Det siste året har skolen gjennomgått total rehabilitering med utskiftning av tekniske og elektriske anlegg, ventilasjon og VVS-system. Siden det stilles andre funksjonskrav til en ungdomsskole enn til en teknisk fagskole, har også nye spesialrom til mat og helse, naturfag og teknologi og design blitt opprettet.

Bedre tilrettelagt for dagens undervisning

- Skolens to bygg fra 1978 og 1884 har hittil fungert uavhengig av hverandre. Vi har nå etablert et mindre mellombygg som skal knytte de to hovedbyggene sammen, i tillegg til innvendig rehabilitering av de gamle byggene, forteller Bjørn Vesteng, prosjektleder i AS Ingeniør Gunnar M. Backe.

Skolens lokale styringsanlegg er byttet ut med Undervisningsbyggs sentrale anlegg hvor alle driftsmeldinger og feil innrapporteres. Andre tiltak, som flytting av vegger og bygging av gulv, har bidratt til en bedre planløsning tilpasset dagens undervisning.

- Bygget har blitt mer åpent, og er tilrettelagt for elektroniske undervisningsløsninger. Alle rom er også utstyrt med Smart Board.

Rektor ved skolen mener skolens utforming legger til rette for et godt undervisningsmiljø.

- I planleggingsfasen har de vært gode til å tenke på små grupperom hvor man kan drive intensivkurs og tilpasset opplæring. Alle elevene har fått PC med tilgang til digitale lærebøker, og mange kommer ofte en halv time før skolen starter for å gjøre lekser. De er helt i skyene, og bruker PC-en aktivt som arbeidsverktøy, forteller Savalov.

Ferdigstilt til skolestart

Byggeprosjektet ble overlevert i slutten av mai, to uker før planlagt overleveringsdato. Rektor Wenche Savalov er svært fornøyd med leveransen fra AS Ingeniør Gunnar M. Backe.

- Sluttresultatet ble veldig bra. Det er avtalt prøvedrift med entreprenøren, og driftslederen ved skolen har gode møter med entreprenøren hver uke. Og det som ikke virker, følges godt opp.