Bybanen ble årets anlegg 2013. Foto: Trond Joelson

Bybanen årets anlegg 2013

Bybanen, byggetrinn 2, Nesttun- Lagunen ble onsdag kveld kåret til årets anlegg 2013.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal og prosjektdirektør i Bergen Bybane Roger Skoglie, mottok prisen under byggenæringens festaften, Byggegallaen, i forbindelse med Byggedagene 2014 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

- Et fremragende, fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på en overbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene ved bompenger, sa juryleder Arne Skjelle da han leste opp juryens begrunnelsen. Og juryen hadde mer pent å si om Bybanen; - En smidig og målrettet byggherreorganisasjon som ved samspillavtaler har evnet å utnytte deltagende parters erfaring og spisskompetanse på en måte som har bidratt til sikker gjennomføring innenfor forutsatte rammer. Prosjektet fremstår som et forbildeprosjekt gjennom god organisering og målrettet fremdrift. Bybanen byggetrinn 2 har en byggesum på ca. 1.350 milliarder kroner og er utført med stor innsats fra flere norske og internasjonale aktører.

I finalen konkurrerte Bybanen med rassikringstunellen Rv. 13 Vatne-Skreppeneset/Melkeråna i Rogaland og T-forbindelsen, entreprise K-1 Haugesund-Karmøy Tysvær. Juryen kåret samtidig boligprosjektet Dælenenggt. 36 i Oslo til Årets Bygg 2013.

- Alle tre anleggsprosjektene har særegne kvaliteter og stor samfunnsnytte, sa Arne Skjelle, men Bybanen hadde noen ekstra dimensjoner over seg som juryen la stor vekt på. – Et miljøprosjekt som tilrettelegger for økt kollektivtransport, boligbygging og stedsutvikling langs Bybanens knutepunkter, sa Arne Skjelle på vegne av juryen som består av direktør Morten Lie, direktoratet for byggkvalitet, direktør Bjørn Erik Selnes, Statens vegvesen, arkitekt Henriette Salvesen, adm. direktør Kari Sandberg, EBA, daglig leder Sverre Tiltnes i Norwegian Green Building Council og næringslivsredaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien.

Det er fagbladet Byggeindustrien som har tatt initiativet til å etablere den årlige konkurransen om Årets Bygg og Anlegg. – Målet er å sette fokus på kvalitet i planlegging, gjennomføring og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter i Norge, sier sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien/bygg.no.

Les mer om vinnerprosjektet her