Business Controller

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, og vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi fokuserer på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.

Firma AF Energi & Miljøteknikk
FylkeOslo
Søknadsfrist19.11.2018

AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA, med over 90 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg og industri. I tillegg til hovedkontoret på Helsfyr har vi avdelinger i Skien og Bergen, samt et datterselskap i Litauen. Vi har de siste årene gjort flere innovasjoner som markedet har respondert positivt på, og som sammen med gode kunderelasjoner gir grunnlag for god vekst fremover. I den forbindelse ønsker vi å styrke økonomifunksjonen med en business controller.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Bistå med månedsrapportering, budsjetter og prognoser
  • Utarbeide rapporter, analyser og presentasjoner, både regelmessige og ad hoc
  • Delta i å sikre gode økonomistyringsprosesser i avdelinger og prosjekter
  • Bidra med utvikling av selskapsstrukturen knyttet til vår satsning på medeierskap i energisentraler, herunder selskapsetableringer, finansiering og likviditetsplanlegging og styring

Personlige egenskaper:

Du er analytisk, ansvarsbevisst og løsningsorientert. Du trives godt i spenningsfeltet mellom å stadig løfte kvaliteten i selskapets økonomistyring og samtidig ivareta kontinuitet og gjenbruk av systemer og modeller. Du er en utpreget lagspiller, men trives også med å jobbe selvstendig og forme din egen arbeidsdag.
Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
  • Minimum to års relevant erfaring innen controlling, prosjektøkonomi eller regnskap fra prosjektbasert virksomhet
  • God regnskapsforståelse og solid kompetanse innen Excel
  • Erfaring med sammenstilling, rapportering- og presentasjon av økonomiske forhold
  • Arbeider effektivt med digitale arbeidsverktøy og har interesse for IT-løsninger (ERP) innen prosjektbasert virksomhet og økonomistyring
  • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Kontakt påtroppende Dir. Økonomi og marked Per Just Skaret, t. 922 82 553, eller Regnskaps-/IT-sjef Jan-Fredrik Nilsen, t. 915 48 780 for nærmere opplysninger.

Søk stilling

Vis flere stillinger: