Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

BundeBygg jobber sammen med Neptune Properties på to prosjekt

Rett før sommerferien inngikk BundeBygg en samspillsavtale med Neptune Properties på prosjektet Ensjølyst, og nå jobber de med tilsvarende avtale på prosjektet Tøyentaket.

Tøyentaket i Ensjøveien 4 er et boligprosjekt med 85 leiligheter. Søknad om rammetillatelse ble sendt inn i begynnelsen av juli, og det jobbes nå med en salgsstart i løpet av høsten, skriver BundeBygg i en pressemelding.

I tillegg til Tøyentaket har de også fått prosjektet Ensjølyst for Neptune. Der skal det bygges 82 leiligheter med uteområder og en egen park. Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet og det er solgt nok til å igangsette prosjektet. Rammetillatelsen er mottatt og det jobbes mot en prosjektoppstart i løpet av høsten.

I pressemeldingen opplyser entreprenøren at Ensjølyst ble satt på vent i mars på grunn av koronaviruset, og at det førte til at de valgte en samspillsmodell. Denne videreføres nå også på Tøyentaket, og begge parter tror de kan hente synergier ved å kjøre prosjektene parallellt.

- Vi takker for tilliten og er veldig godt fornøyde med å få bidra til å utvikle så spennende prosjekter sammen med en så profesjonell byggherre, og ikke minst sammen med en meget godt sammensatt rådgivergruppe. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektene, sier markedssjef Øyvind Kvarme i BundeBygg i meldingen.