Odd-Erik Bunde, konsernsjef i BundeGruppen AS.

BundeBygg fusjonerer M2 Entreprenør inn i BundeBygg

BundeGruppen fusjonerer datterselskapet M2 Entreprenør inn i BundeBygg.

M2 Entreprenør har de siste årene omsatt for snaut 250 millioner kroner og er spisset mot høystandardsboliger i mellomstørrelse. Fra før er BundeBygg en betydelig aktør innen store og mellomstore prosjekter og i ROT-markedet på Østlandet.

- BundeBygg befant seg i en kritisk fase i 2017. Siden da har selskapet, under Ole Kristian Bergs daglige ledelse, restrukturert, ryddet opp og trimmet selskapet betydelig. I dag har BundeBygg vekst og god utvikling, heter det i en melding fra selskapet. BundeBygg vil etter innlemmingen av M2 Entreprenør ventelig omsette for cirka én milliard kroner i 2020 og har en ordrereserve på 1,4 milliarder kroner i 2021.

- Eierne gleder seg stort over utviklingen i BundeBygg de siste årene, og er meget tilfreds med ledelsen av selskapet. Det er samspillskontrakter som er vår styrke, og som leder og eier er jeg glad for å se at samspillsfilosofien fortsatt har gode vekstvilkår i markedet, sier konsernsjef Odd-Erik Bunde i meldingen.

At M2 Entreprenør og BundeBygg nå slås sammen skal innebære en styrking av fellesskapet i BundeGruppen samtidig som det strategiske grepet skal viske ut skiller mellom de to virksomhetene i markedet.

- Fusjonen innebærer at BundeBygg både får større slagkraft og enda mer komplementær kompetanse i hus, sier Bunde.

Fusjonen vil formelt bli gjennomført i løpet av høsten 2020, men sammenslåingen starter i praksis allerede i sommer. Hele virksomheten skal inn i BundeByggs lokaler på Helsfyr i Oslo fra 1. august.

Bunde mener synergiene er åpenbare.

- M2 blir tilført kompetanse og kapasitet, samt ikke minst få nyte godt av BundeByggs satsing på klima og miljø. BundeBygg er gjennom sitt program i samarbeid med FN blitt klimanøytral i 2020 og har et godt opplegg for å redusere sitt klimaavtrykk i sine prosjekter. M2 vil også gjennom fusjonen bli styrket innenfor markedsarbeid, tekniske fag, BIM, VDC, og annen generell prosjektstyring, sier Odd-Erik Bunde som presiserer at M2 vil fortsette sin virksomhet som tidligere, men som en avdeling i BundeBygg.

Administrerende direktør Ole Kristian Berg i BundeBygg ser frem til fusjonen.

- BundeBygg få tilført M2s markedsposisjon, spisskompetanse innenfor prosjektgjennomføring i M2s markedssegment, og ikke minst mange meget dyktige ansatte, sier Berg som mener fusjonen vil styrke selskapets evne til å gjennomføre gode prosjekter for eksisterende og nye kunder.