Daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge og Inger Hokstad. Foto: buildingSMART Norge

BuildingSMART-prisen til krigeren Inger Hokstad

Inger Hokstad får prisen som en anerkjennelse av det
engasjementet og pågangsmotet hun har vist gjennom mange år og for ha fremmet smartere
metoder og bedre informasjonsflyt mellom byggenæringens mange aktører, også i
infrastrukturprosjekter.

– Åpne standarder digital modellering er på full fart inn i infrastrukturprosjekter. Inger har vært en sterk, tydelig og viktig drivkraft - gjennom mange år - for å få dette til, sier daglig leder Anstein Skinnarland i buildingSMART Norge i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

Tillit og gjensidig avhengighet

Han betegner Hokstad som en kriger for åpenBIM, tett samspill og grensesprengende tillit.

Gjennom BA-nettverket har Inger Hokstad samlet entreprenører, rådgivere og byggherrer i samme rom, for å bygge ned tradisjonelle barrierer og for å skape tillit på tvers av selskaper og organisasjoner. Tillit som danner en nødvendig plattform for å få til deling av kunnskap og informasjon på en måte som vi kanskje kan si er «typisk norsk». Vi deler og jobber sammen, gjerne ved bruk av skippertaksmentaliteten, for å skape en bedre framtid for næringen.

– Med prisen ønsker vi å anerkjenne det store arbeidet Inger selv har gjort, og også det arbeidet som er utført innad i BA-nettverket. Vi vil signalisere at det viktigste er at åpne standarder utvikles og tas i bruk, og at åpne «GIS-standarder» her er like viktige som åpne «bygg»-standarder. Med den store internasjonale interessen det nå er for å innlemme infrastruktur-data i buildingSMART-standardene, og med Statens vegvesen og Nye Veier som medlemmer av styret for buildingSMART Norge, så mener vi det er et perfekt tidspunkt å gi buildingSMART Norge prisen for 2018 til Inger Hokstad, sier Skinnarland i buildingSMART Norge.

En bedre verden er mulig

Det var en utilfredsstillende situasjon i anleggsbransjen som tente Inger Hokstad, og hun etablerte BA-Nettverket slik er hun kunne være med å forme morgendagens arbeidsmetoder.

– Jeg holdt kurs i å prosjektere vei, da gikk det opp for meg at det ikke gikk digital informasjon mellom de ulike aktørene. Entrepenørene fikk 2D-tegninger på papir. Alt utstyr hadde imidlertid GPS-basert utstyr for maskinstyring og posisjonering, og ute i felt så jeg at det var antenner på gravemaskinene og to skjermer i førerhuset. Jeg grublet meg frem til at dette måtte det gå an å gjøre noe med. Det ble starten på BA-nettevrket. Nå har vi holdt på i femten år. Det er i den anledning veldig stas å få buildingSMART-prisen. BA-Nettverket var mitt bidrag til en litt bedre verden. Det syns jeg at vi har fått til, selv om det fortsatt er mye arbeid igjen, avslutter Hokstad.

Inger Hokstad – bakgrunn:

Leder av BA-Nettverket siden 2003. Et nettverk for bedre samspill og dataflyt også i den delen av bygg- og anleggsnæringen som sysler med små og store infrastrukturprosjekter14 års bakgrunn fra (Norconsult) og Vianova med utvikling av programvare for samferdselsplanlegging, samt kurs og brukerstøtte. Før dette hadde hun blant annet tre år som lærer på Sogn videregående skole, innenfor linjene: tømerer, murer, sveis og elektro.

Hokstad er utdannet Ingeniør bygg og har en cand. mag.