Armering av Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Foto: Doka

BuildingSMART Norge lanserer rapport om digital armering

BuildingSMART Norges armeringsgruppe har jobbet fram en rapport med mål om å legge til rette for mer digital armering i hele næringen

- Vi i armeringsgruppen mener at BAE-næringen trenger en ny tilrettelagt arbeidsflyt. I en slik prossess legger dataflyt og datahåndtering til rette for at alle aktørene kan kommunisere på tvers. Og standardisering sikrer at produksjonen kan automatiseres i større grad og føre til digital bestilling, spesifisering og informasjon i prosjekter. På denne måten kan alle gi og motta den informasjonen de har behov for når behovet oppstår, sier Marcus Rodriguez fra BuildingPoint i en pressemelding.

Han leder armeringsgruppen i buildingSMART Norges fagnettverk, med bred deltagelse fra andre softwareutviklere, rådgivende ingeniører og armeringsprodusenter.

Medlemmene i arbeidsgruppen er spesialister innenfor digital armering, og jobber med åpne internasjonale standarder som grunnlag.

Resultatet av gruppens arbeid så langt er en rapport som nå er ute på høring av buildingSMART Norges medlemmer.

- BuildingSMART Norges armeringsgruppe jobber for å legge til rette for digital armering. Vi har tatt i bruk metodologien buildingSMART Norge Prosess for å kartlegge dagens situasjon og beskrive fremtidens ambisjoner. Nå håper vi at næringen vil engasjere seg i det vi har kommet fram til i rapporten og sammen bli enige om veien framover, sier Magne Ganz fra Multiconsult som har vært sentral i arbeidet.

Armeringsgruppen inviterer næringen til armeringswebinar for å legge fram sin nye rapport onsdag 12. mai. Arbeidsgruppa har kartlagt behovene for å få til digital armering, og vil i webinaret presentere sitt forslag til løsning for framtiden.