Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ønsker sammen med Forbrukerrådet at det settes minimumsfrister for bud ved boligkjøp. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Budfristen ved boligkjøp bør bli lengre, foreslår Forbrukerrådet og Eiendom Norge

Tempoet ved boligkjøp og -salg bør bli litt lavere, mener Forbrukerrådet og Eiendom Norge som foreslår en frist på 30 eller 60 minutter før bud kan aksepteres.

– Forbrukerne og de profesjonelle partene må få bedre tid i bolighandelen. Tempoet i budrunder kan tidvis bli så høyt at det er behov for å regulere budfrister, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Rådet går sammen med Eiendom Norge sammen om et lovforslag om minimumsfrister. Innspillet går til utvalget som skal gå gjennom loven om eiendomsmegling.

– Noen ganger går budrundene så fort at megleren ikke er i stand til å nå fram til alle potensielle kjøpere. Vi ønsker å gi forbrukerne og eiendomsmeglerne den tiden de trenger for å ta veloverveide valg i et av livets viktigste kjøpsøyeblikk, sier Blyverket.

De to instansene har sammen spurt forbrukere hva de ønsker. På flere spørsmål fikk de ikke entydige svar. Budgiverne var ikke tydelige på om de ønsker ett ekstra døgn på å tenke seg om etter siste visning. Forbrukerne har heller ikke gitt et klart svar på om de ønsket forbud mot «kupping».

– Forbrukerne var derimot veldig tydelig på at de ønsket lovfestede budfrister. Da var det enkelt for oss å gå inn for dette forslaget, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Forbrukerrådet og Eiendom Norge mener minimumsfrister vil gi bedre tid for alle parter som er involvert i en bolighandel. Selgeren vil få bedre tid til å vurdere alle bud som eventuelt kommer inn, mens kjøperen får bedre tid til å bestemme hvor langt man vil gå i budrunden. Megleren vil få bedre tid til å informere og ha dialog med alle interessenter.