330 deltakere er på plass i salen mandag. Foto: Arve Brekkhus

Brukonferansen vokser

Investeringsnivået i Norge er nå så høyt og interessen for bruer så stor, at brukonferansen måtte flyttes til større lokaler. Det er totalt 330 deltakere på konferansen.

Det sier Gaute Nordbotten, leder av arrangementskomiteen i Statens vegvesen, til Byggeindustrien. Brukonferansen på Radisson Blu Scandinavia arrangeres av Statens vegvesen i november og i år har konferansen vokst seg ut av de tidligere benyttede lokalene i Vika Atrium.

– Det sier noe om investeringsnivået og at det har blitt flere bruprosjekterende og flere som jobber i bransjen, sier Gaute Nordbotten.

– Vi hadde i fjor 250 deltakere og forventer opp mot 300 deltakere i år, sier han.

Halvparten av deltakere er tradisjonelt fra Statens vegvesen, mens resterende er prosjekterende, entreprenører og leverandører. Med et høyt investeringsnivå er det også internasjonal interesse for Brukonferansen.

– Mange utenlandske aktører er interessert i å høre om oppdatert status på utbyggingen av fergefri E39 som innebærer bygging av flere store bruer. Den første bolken 7. november vil foregå på engelsk, opplyser Nordbotten. 

Finsk gangbru danket ut Hardangerbrua

I denne bolken blir det blant annet presentasjon av The Kirjastosilta Bridge i Helsinki i Finland. Denne gangbrua vant Nordisk vegforums brupris i 2016 og danket ut det norske gigantbidraget Hardangerbrua.

– Er det litt skuffelse i brumiljøet av en liten gangbru vinner en slik pris framfor et gigantisk prosjekt om Hardangerbrua?

– Det skal ikke jeg mene så mye om, men det er vel ingen tvil om at det er delte meninger om akkurat dette i brumiljøet i Norge, sier Nordbotten.

Brumiljøet spent på nye kontraktstrategier

Et av innleggene brumiljøet venter med spenning på, er innlegget fra Anette Aanesland i Nye Veier. Nordbotten sier Nye Veier er utfordret på å fortelle bruprosjekteringsmiljøet hvordan de skal arbeide framover.

– Nye Veier har gitt klare signaler om at de ønsker mer totalentrepriser. Det er derfor med stor interesse i brumiljøet for hvilke kontraktsstrategier de vil møte i prosjektene til Nye Veier, sier Nordbotten.

Han mener dette vil medføre en stor omveltning for bruprosjekteringsmiljøet som tidligere i stor grad har forholdt seg til Statens vegvesen som byggherre og enhetspriskontrakter. Men også i Statens vegvesen jobbes det med flere kontraktsstrategier. Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for Byggherreavdelingen i Vegdirektoratet vil komme og fortelle om dette arbeidet.

Nordbotten håper at flere entreprenører vil møte på årets brukonferanse.

– Det har vært litt tynt oppmøte fra entreprenørene de siste årene og enkelte har nok oppfattet arrangementet som prosjekteringsrettet. Nå når det er utsikter til flere totalentrepriser, håper vi også entreprenørene stiller mannsterke opp på Brukonferansen. Her vil en rekke kommende bruprosjekter bli presentert, sier han.