Brua i Sandvika revet

Rivingen av den ene jernbanebrua i Sandvika sentrum ble gjennomført som planlagt helga 20-21. april. Den 150 meter lange brua ble delt opp i seksjoner og fraktet vekk i løpet av 36 timer.

Seksjonene ble heist over på en lastebil ved hjelp av store mobilkraner. De fleste delene målte ca. 11 meter og veide 20 tonn, men en av seksjonene som ble heist ut, var over dobbelt så stor. Av sikkerhetshensyn var det togfritt på Drammenbanen mens arbeidene pågikk. Brua som ble revet skriver seg fra ca. 1917. Seksjonene ble først fraktet til Drammen, før metallet går videre til Mo i Rana for gjenvinning. Etappevis bygging Som en del av dobbeltspor-prosjektet Sandvika-Asker erstattes de to gamle stålbruene i Sandvika av ei ny betongbru for fire spor. Den nye brua bygges i flere etapper. Den første fjerdedelen av nybrua, lengst mot sør, ble tatt i bruk i mars. Nå som den ene gamlebrua er revet, starter arbeidet med å bygge fjerdedel nr. 2, som skal stå ferdig i februar 2003. Deretter rives den andre gamle stålbrua, og fjerdedel nr. 3 og 4 av nybrua bygges ferdig i én sammenhengende operasjon. Arbeidene foregår hele tiden med kort avstand til trafikkerte spor, noe som krever omfattende planlegging og fokus på sikkerhet.