Helgøy i Hjelmeland kommune i Rogaland. Foto: Google Maps

Bru i Rogaland blir dobbelt så dyr

Brua som skal knytte Helgøy i Hjelmeland til fastlandet, skulle koste 47 millioner kroner, men nå forventer Vegvesenet å betale over 100 millioner for brua.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider.

Funn av leire satte en stopp for bygging av bru til Helgøy i Hjelmeland. Det vil koste minst 100 millioner kroner å komme videre, uttaler Statens vegvesen.

I 2016 vedtok samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune at Helgøy skulle få fastlandsforbindelse med fylling og bru til omtrent 47 millioner kroner. Samme høst startet utbyggingen.

De fastboende har lagt ut 2 millioner av egen lomme. Det er bygd vei på øya til stedet hvor det etter planen skal lages sjøfylling over Helgøysundet til Mosnes på fastlandet.

Utbyggingen stoppet opp da man kom over ustabil bløtleire på havbunnen. Flere løsninger er vurdert, med den billigste anslått til omtrent 100 millioner kroner.

«Dersom Rogaland fylkeskommune ønsker å videreføre arbeidet med fastlandsforbindelsen, vil Statens vegvesen anbefale å lyse ut prosjektet som en totalentreprise med en frihet for entreprenør til å velge den økonomisk mest fordelaktige løsningen», heter det i et notat fra Statens vegvesen.

– Jeg hadde ikke forventet at dette skulle tippe 100 millioner kroner. Det er klart at utfordringen er større med å finansiere dette. Men hvis det blir alternativ 5 med komposittbru så er det et nytt pilotprosjekt og burde få ekstra prosjektmidler for nyvinninger, kommenterer Høkon Helgøy overfor Aftenbladet.

Helgøy har ikke fastlandsforbindelse eller fergeforbindelse, og blir i dag betjent av hurtigbåtnettet i Ryfylkebassenget.