Foto: Statens vegvesen

Bru ga nytt liv til rødlista krykkjer

Bestanden av fuglearten krykkjer går dramatisk ned. Men takket være Statens vegvesen er det en stor livskraftig koloni av måkearten under Gjemnessundbrua i Møre og Romsdal.

Gjemnessundbrua har en av de største krykkjekoloniene i landet med om lag 850 par som hekker. Hvert av brospennene er tett besatt med krykkjereir, melder vegnett.no.

Krykkjer er kolonihekkere og bygger reir i bratte fjell – fuglefjell – på små berghyller. Bestanden har hatt en tilbakegang de senere årene, og er oppført på den norske rødlisten som «sårbar» på fastlandet og «nær truet» på Svalbard.

De små framspringene på bruspennet til Gjemnessundbrua er utmerket rugeplass for krykkjer. Et problem er fugleskitt som tærer på betongen og skader den. Kolonien har vært uønsket i flere år, men krykkjene har nektet å forlate hekkeplassen. I stedet for å jage vekk krykkjene har Statens vegvesen lagt til rette for at krykkjene kan bruke brua som rugeplass.

Brua har blitt spylt og rengjort, og en elastisk, sprekkoverbyggende membran er lagt på betongen for å beskytte mot stoffene i fugleskitten.

– Det at vi klarer å kombinere en økende bestand av krykkjer og holde ved like brua på en trygg måte er positivt for alle, sier byggeleder Hallvard Matheson Rangnes til NRK.

Ornitog Tore Hals mener at flere bør legge til rette for krykkjene, fremfor å hindre dem å hekke. Han skjønner at ikkj alle steder er egnet, men det er lov å bruke fantasien.

– Det ser vi på Gjemnessundbrua er ei solskinnshistorie.

Gjemnessundbrua er ei hengebru som krysser Gjemnessundet mellom Gjemnes på fastlandet og Bergsøya i Møre og Romsdal. Brua ble åpnet i 1992, og var Norges lengste hengebru frem til Hardangerbrua ble åpnet i 2013. Brua er 1.257 meter lang, hovedspennet er 623 meter og seilingshøyden er 43 meter.