E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. Foto: Statens vegvesen
E16 Turnes-Øye i Valdres skal utbedres for å bli tryggere og bedre. Foto: Statens vegvesen

Brødrene Dokken utbedrer E16 Turtnes-Øye i Valdres

Etter forhandlinger med tre entreprenører har Statens vegvesen valgt Valdres-firmaet Brødrene Dokken AS til å utbedre den vel tre kilometer lange strekningen mellom Turtnes og Øye på E16.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding fredag.

Etter at Statens vegvesen har evaluert tilbudene fra de tre entreprenørene som ble invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om utbedringen av E16 Turtnes-Øye, er det tilbudet fra Brødrene Dokken som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.

Brødrene Dokken AS har konkurert med Bertelsen & Garpestad AS og Entreprenørservice AS.

Etter prekvalifisering leverte de tre entreprenørene sitt første pristilbud i slutten av april. Deretter var det forhandlinger med Statens vegvesen før de leverte et nytt, revidert tilbud i slutten av mai, basert på tilbakemeldinger fra Vegvesenet under forhandlingene.

I det reviderte tilbudet kunne entreprenørene oppnå fradrag i sitt pristilbud hvis de kunne vise til spesielt gode løsninger for organisering og gjennomføring av anleggsarbeidet, heter det i meldingen.

– Under evaluering av de reviderte tilbudene la vi spesielt vekt på hvordan entreprenørene ville løse trafikkavvikling, framdrift, håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt klima og miljø. Vi fikk tre gode tilbud og alle tilbyderne leverte meget gode forslag til løsninger, noe som gjenspeiles i fradragene. Brødrene Dokken gikk av med seieren med både lavest tilbudssum og høyest fradrag, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Brødrene Dokken leverte det laveste tilbudet etter kontrollregning.

  • Kontrollregnet tilbudssum fra Brødrene Dokken AS: 85.432.743,85 kroner
  • Kontrollregnet tilbudssum fra Bertelsen & Garpestad AS: 91.995.000,00 kroner
  • Kontrollregnet tilbudssum fra Entreprenørservice AS: 98.774.099,00 kroner

Brødrene Dokken starter, ifølge pressemeldingen, utbedringen av E16 mellom Turtnes og Øye i starten av august.

Dette skal gjøres på den 3,2 kilometer lange strekningen:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke

Utbedringen av E16 Turnes-Øye skal etter planen være ferdig i september 2022.